Om legitimerande normbildningsdiskurser och koncentrationssvårigheter

I sitt gästinlägg hos Mindpark påpekar Nicklas Lundblad att den som orkar läsa en hel bok har en konkurrensfördel i en samtid som blir allt mer rastlös. Tyvärr är jag i allt för mycket samklang med tidsandan och har otroligt svårt att finna ro att plöja en lång text från början till slut. Jag brukar fuska genom endast läsa första och sista kapitlen, vilket är tidseffektivt men kanske inte optimalt. Seth Godin skriver bra (och kort!) om att de bitar jag hoppar över finns där av en anledning.

Daithí Mac Síthigh tipsar i förbifarten om en text som jag verkligen skulle vilja lyckas läsa från början till slut: habermas@discourse.net: Toward A Critical Theory Of Cyberspace av Michael Froomkin. De första tio sidorna tecknar en bild av Jürgen Habermas teori om vilka krav man ska ställa på en diskurs (från Between Facts and Norms — som jag förstås inte heller har läst) för att de normer som den producerar ska kunna betraktas som legitima. Hejdlöst teoretiskt så långt. Sedan förklaras att IETF:s process för att ta fram internetstandarder (en sorts normer) uppfyller dessa krav, men att det finns andra normskapande organisationer vars processer inte gör det (med ICANN som ett exempel på det senare). Och ungefär så långt har jag kommit.

Eftersom Froomkins ”artikel” (125 sidor) skrevs 2003 nämner den inget om Wikipedias normbildningsprocess, dvs den process enligt vilken wikipedias policies och riktlinjer tas fram. Engelska wikipedia har en ganska minimalistisk syn på hur dess normer skapas:

Policy change comes from three sources:

1. Documenting actual good practices and seeking consensus that the documentation truly reflects them.

2. Proposing a change in practice and seeking consensus for implementation of that change.

3. Declarations from Jimmy Wales, the Board, or the Developers, particularly for copyright, legal issues, or server load.

In practice, the first option is the most effective. Proposals for new processes rarely succeed. Jimbo and the board have indicated that they prefer that the community deal with its policies, and rarely do they declare policy.

Svenska wikipedia är lite mer utförlig och howto-orienterad. En ofta ifrågasatt norm på Wikipedia är att endast artiklar om ämnen som uppfyller relevanskriterierna (svenska) ska finnas med. En annan att bara fakta som kan verifieras ska finnas med. Det senare har exempelvis ställt till problem för Jaron Lanier, som när han velat korrigera en uppgift på sin egen sida (om att han inte är en filmregissör) brutit mot verifierbarhetsnormen (samt två andra) eftersom han inte kunde hänvisa till en utomstående källa för påståendet.

Åtminstone lät det så i hans egen artikel om frågan och den ofta omnämnda artikeln ”Wikipedia and the meaning of truth” (registrering krävs); jag får ett lite annat intryck när jag följer redigeringsloggen för artikeln (klicka på ”next edit” några gånger för att följa ”redigeringskriget”).

Wikipedias normer kan förstås – som alla normer – ifrågasättas (och det är viktigare ju mäktigare Wikipedia blir). Men en grundläggande frågeställning är om sättet de skapats på medför att de har legitimitet? Det Habermas verkar sträva efter är att skapa ett verktyg med vilket vi kan avgöra om normerna är legitima, baserade på diskursen enligt vilken normerna tagits fram. Froomkin tillämpar verktyget på IETF och finner att dess normer är legitima. Det vore intressant att göra en analys om samma sak gäller för wikipedia. Froomkin har en draft på en sorts uppföljningsartikel, men synes inte beröra detta ämne.

Men det skulle kräva att jag faktiskt läser (och helst förstår) Habermas och Froomkin från början till slut. Så håll inte andan.

Kanske att det här är intressant för den som är intresserad av wikipedia, rättsfilosofi, habermas eller normer?

Måste allt finnas på just Wikipedia?

Genom slumpartat länkföljande hamnade jag idag på tvtropes.org
– en wiki som samlar information om olika berättartekniska grepp i
tv/film/litteratur osv. Vid en första genomsurfning är det en otroligt
gedigen samling information i ett relativt specialiserat område.

Eftersom tvtropes använder wikiteknik infinner sig frågan om det inte
vore bättre om de som deltar här skulle kunna ägna sig åt att
förbättra wikipedias sidor om samma ämnen – jämför engelska Wikipedias
MacGuffin-sida med Tvtropes
dito
(med undersidor).

Det finns två huvudsakliga sorters kritik mot wikipedia. Den ena är
att man inte kan lita på vad som står där, eftersom vem som helst,
inte bara några få utvalda, kan redigera texten. Den andra är att alla
bidrag tas bort, förutom de som kommer från en krets med några få
utvalda.

Den första synpunkten är oftast oinformerad (både gällande engelska
och svenska
wikipedia). Den senare synpunkten kan man ta på långt större allvar.

Men först: Det är missvisande att prata om Wikipedia som om det
vore en entity. Svenska wikipedia skiljer sig markant från engelska
wikipedia som skiljer sig från tyska wikipedia. De har inte samma
täckning, kvalitetsnivå, policies eller problem. Exempelvis har tyska
wikipedia sedan ett halvår använt ett
system
där ändringar från vem som helst inte blir omedelart
synliga för vanliga användare. Engelska wikipedia funderar
på att införa
samma system, medans det inte
anses behövas
på svenska wikipedia.

Dock delar de till stora delar samma grundläggande värderingar och
riktlinjer. De som oftast diskuteras är Notability-regeln (vad man kan skriva om),
tillsammans med innehållsregler exv ”Neutral point of
view”
, ”No
original research”
och ”Verifiability”
(hur man ska skriva).

De som inte delar de åsikter som står bakom dessa regler finner
mycket att klaga på
vad gäller hur Wikipedia, i alla
språkversioner. Debatten mellan inclusionists och deletionists tar upp stora mängder tid och energi (själv tillhör jag AWWDMBJAWGCAWAIFDSPBATDMTD). Men tvtropes påminde mig om att det faktiskt inte
nödvändigtvis i alla lägen är Wikipedia som är den bästa platsen att
samla och skapa information.

Wikipedia var inte världens första wiki. Redan i mitten av förra
decenniet startade Ward Cunningham upp Portland Pattern
Repository
, mer känd som ”c2” eller Ward’s Wiki. Det var ett
ställe där systemutvecklare diskuterade och formaliserade sina tankar
och erfarenheter kring hur man driver utvecklingsprojekt och
strukturerar programvara. Det var epicentrum för det som blev rörelsen
Extreme Programming,
eller vad man idag kallar agil
systemutveckling
.

Sidor på C2 utvecklades helt annorlunda jämfört med på
wikipedia. Någon kunde inleda med en observation, nästa kunde
kommentera med sin erfarenhet och kasta fram en tes, en tredje kunde
hävda en motstående åsikt och så vidare. När kunskap eller olika
positioner började framträda genom diskussionen kunde någon – vem som
helst – radera den och ersätta med en sammanfattning. Helt andra processer
– och mål – än på wikipedia
.

Om du gillar Star Trek är det kanske mer givande att förbättra Memory
Alpha
. Sysslar du med juridik kanske du bör kolla på Jurispedia. Allt
om matematik finns på Planet
Math
. Spelar du World of Warcraft finns WoWWiki. Och så vidare.

Ett
kärnvärde i det man kallar web 2.0 är decentralisering
. Dragkampen
mella bekvämligheten samt styrkan i centraliserade system å ena sidan,
och utvecklingstakten samt friheten i decentraliserade system är
gammal. Och det är inte heller frågan om att det ena (Wikipedia) måste
”vinna” eller ”förlora” mot det andra (mindre wikis). Men ett sätt att
lösa problem man upplever med wikipedia kanske är att använda något
annat?

Uppdatering: Igår och idag har det visst varit en debatt på Newsmill där Lennart Guldbransson utvecklar sitt resonemang om varför flagged revisions inte behövs på svenska Wikipedia, och Joakim Jardenberg berör konflikten mellan inklusionister och deletister.

Quickies of the day

Lately, I’ve only been blogging about what’s going on in my
world. Time to go through the last few days of blog postings that I
found interesting for one reason or another:

 • pHatidic writes
  about
  the fact that Wikipedia does work, despite all the
  theoretical arguments detailing why it cannot. It’s like the
  bumblebee
  , which by the law of physics cannot fly (well, actually
  of
  course they can
  ), but since the bumblebees have never taken even
  remedial physics, they are blissfully unaware of this fact.
 • At first, I thought Microsoft was patenting
  su
  . After further examination, it’s not as bad as it
  looks. Still, if you subscribe to the newly
  granted Microsoft patents RSS feed
  , you’ll get several examples each week
  of why software patentability is not a good idea.
 • Spamamusment continues
  to churn out brilliant
  spam-inspired comics
  .
 • A new beta of the next-generation
  windows shell (Monad)
  is out. I no longer have MSDN beta access,
  but I’m really looking forward to trying this out when it becomes more
  widely available. I just hope they focus as much on the accompanying
  programs as the core shell technology. If one has do download
  Monad-compliant utilities from all over the place, much of the value
  of the shell will be lost. I’m looking forward to see how the
  functionality of tools like sed and awk could be expressed in a .Net
  object environment.
 • Raymond is shocked to find out that Swedes are mis-using the right
  to sick leave
  . ”Everyone” has known that the sick-leave system is
  widely abused, but this is the maybe the first time that the
  politicans in charge admit it. But I’m mainly linking to this since
  I, like most Swedes, am deeply curious about how this country looks
  through the eyes of someone outside of it.
 • Scoble continues
  to act as the Kibo of the
  blogosphere. This post is yet another cheap attempt to get mentioned
  on his blog.
 • This story about scientific experiments with swimming in syrup has
  been seen everywhere today, but I first read it in jwz’s
  livejournal
  , as usual.
 • Cedric’s talking about his
  experiences after 6+ months of working with JDK 5.0. Interesting
  stuff.
 • Edward W. Felten has an interesting
  take
  on the recent story about online-poker-playing
  bots
  . ”There’s a sucker at every poker table, and if you can’t see
  him, it’s probably you”

And some links to interesting swedish blog posts. If you’re not a
swedish speaker, take a page from Raymond
Chen’s book
🙂

 • My friend and colleguage Erik has published his report on
  the state
  of the web security
  of swedish political parties. It has sparked
  some
  debate
  , and Erik has also published a follow-up
  article
  detailing why it’s important to fix security problems,
  even if they can’t be exploited right away.
 • Karl Jonsson writes about
  the latest controversy involving swedish bittorent site The Pirate Bay. The TPB guys
  come off more immature than ever in their email exchange with
  Uppsala Universitet. Those advocating stronger copyright protection
  must love TPB, since they provide so many examples of how
  irresponsible the filesharing community can behave.
 • Niklas Lundblad is holding a lecture about information security
  and philosophy, and has put up his slides with
  comments. Certainly a unique perspective on security, I would have
  loved to attend the lectures.