Lugnet före tentan

Nu sätter jag punkt för studierna för den här kursen. Tentan äger rum först på lördag, men jag ska åka till Oslo imorgon och kommer inte hinna plugga mycket mer, vilket väl är lika bra eftersom det inte är sannolikt att jag kommer lära mig något avgörande de sista dagarna.

Statsrätten har, precis som jag hoppades, lett till en del nya insikter, framförallt i hur många sammanhang grundläggande fri- och rättigheter faktiskt berörs. Under de senaste sju veckorna, när jag har läst kurslitteraturen, har jag ofta hittat aspekter i ämnet som är fascinerande och tillochmed vackra.

Tyvärr har intrycket förstörts något i samband med tentapluggandet. För att kunna examinera studenter skriftligen måste man i någon mån formalisera frågeställningar på ett sånt sätt att de går att poängbedöma på ett rättvist sätt, men det förminskar hela ämnet när hela vidden av statsrätten reduceras ner till fem standardiserade frågor, typiskt sett en fri&rättighetsfråga, en tryckfrihetsfråga, en normgivningsfråga, en om reg&rd-arbetet och en överraskning (överraskningen är huruvida den kommer röra förvaltningsrätt eller medborgarskap…)

Jag kommer att tänka på när jag gjorde labbar när jag pluggade data för länge sedan, och mer specifikt den sena kväll när jag skulle förstå och implementera AVL-träd. Det var skitsvårt, och jag kände mig hur smart som helst när jag knäckte problemet. Det var en hel kurs med labbar i samma stil; allt handlade om att förstå och implementera smarta algoritmer. Jag tänkte, att när jag väl klarat av kursen så skulle jag vara rustad att angripa Svåra Problem i den Riktiga Världen.

Men efter att jag kom ut i den riktiga världen, har jag knappt implementerat en enda sök- eller sorteringsalgoritm, eller ens en icketrivial datastruktur (kanske en halvdan quicksort eller enkel hashfunktion nångång) — nästan jämt har de tunga lyften redan gjorts åt mig i klassbibliotek etc. Visst har jag haft nytta av att veta vad de är för något, men de riktiga utmaningarna, som att förstå hur man gör saker på enklast möjliga sätt, eller hur man får kunden att sluta tjafsa och börja betala, har studierna inte förberett mig på.

Det är väl inte helt osannolikt att det blir på samma sätt med juridikstudierna. Jag kommer nog aldrig bli presenterad med ett förordningsförslag med fyra paragrafer, som alla bryter mot grundlagen på varsitt sätt (vanligt tentafrågeupplägg), men jag undrar vilka utmaningar jag kommer ställas inför, som studierna inte förbereder mig för.

Inte för att det nödvändigtvis är fel. Rent akademiska övningar har också sitt värde (och mycket av statsrätten är väldigt akademiskt), och det här är ju inte en direkt yrkesutbildning. Men det är intressant att observera att de populäraste föreläsningarna konsekvent hålls av de gästföreläsare som kommer utifrån och kan mixa det teoretiska stoffet med exempel från hur de själva tillämpat/råkat ut för det hela i verkligheten. Det ger mer än formbundna frågeställningar om pensionerade militärer som meddelar försvarshemligheter till media, eller poliser som vill anhålla riksdagsledamöter.

Hardware sucks, part 2

A month ago the hard disk in my home desktop computer crashed. Yesterday, the hard disk in my laptop crashed. I’ve been using computers with hard disks for at least 15 years, and before last month, I had never had a actual, physical hard disk crash on any of my personal machines (I’ve had drives wiped out for various other reasons, but the actual drives were always usable). Is this the start of a bad trend? Having hard disk prices below 1$/GB isn’t all that great if the disks have the life expectancy of a Microdrive.

Well, all the important stuff is backed up elsewhere, and I only lost some blog subscriptions added in the last few weeks. Still, I should try to start using Unison again (I stopped using it when I retired my Linux machine, which acted as server storage area) — it’s a great way to keep all one’s important files (in my case, almost everything under %USERPROFILE%) in sync between machines. Use it to sync your work and home computer, and you have automatic offsite backup.

Hard disks suck

So, my spiffy SATA hard disk crashed. I had most important stuff backed up, but sadly not the blog postings. I do have all the content in the form of a sharpreader cache file, so the stuff will come back, but it seems that all images and, more importantly, all comments, are lost. Sorry about that. New backup routines are established…

Now I have to write a little program to parse the cache file (which seem to be straight RSS) and convert it into the XML files that dasblog expect. I could go with VBScript and MSXML, which I’m familiar with, and get it done in 30 minutes, or I could go with C# and the .net framework XML classes, which I’m not so familiar with, and get it done tonight, or I could install python, sit down with the newly released Dive into python 5.0 edition, and be stuck for the rest of the week. Decisions, decisions…

By the way, the templates that come with dasblog look nice, but they don’t work so good in Mozilla. More proof that Clemens Vasters hates open source 🙂

IIS suxx0rz

Why can’t IIS read files that are on either a SUBST’ed drive, or on a drive mounted
into an empty folder? What kind of low-level file access trickery is it doing that
makes it fail these simple file operations?

I did check out CassiniEx (mentioned earlier) a
little during the weekend. The initial Hello world experiments went well, and accessing
stuff from VS.NET was no big problem either. Debugging failed, though (”make sure you’re
member of the Debugger User groups” — which I am), so I’m looking forward to Kiliman’s
promised blogging about how to debug code running inside of CassiniEx.

Cubicles, not having them, and what they would say about me if I had one

In swedish offices, cubicles are very rare. I have never worked at an office that
has them, although I’ve seen them once or twice when consulting. Instead, I’ve always
worked in an ”open” office, which most swedes seem to like. I don’t. I get too easily
distracted and lose my focus, so I’ve been wanting to work in a cubicle for some time
now. Also, apart from a little more peace and quiet, having a cubicle means at least
three times more wall space to put stuff on. However, if I ever get a cubicle I’ll
be sure to consult the guide
to messages given by different cubicle decoration styles
.

Joel on how to not write and send out résumés

Joel Spolsky sounds a bit more cranky than usual in Getting
Your Résumé Read:

Paper résumés can’t get into the email folder we’re using to keep track of applicants
unless we scan them in, and, you know what? The scanner is right next to the shredder
in my office and the shredder is easier to use.

I guess I see where he’s coming from; few programmers like doing HR’ ish work. About
résumés and how to get them read, there’s this interesting anectote about the then-CEO
of some large swedish company (I wish I could remember the names); who, when presented
with a large pile of résumés for a high profile position, divided the pile into two
and threw one in the bin, reasoning ”These people are misfortunate. We don’t need
that kind of people here”.

Bozos vs Idiots

Lao Tsu, by the way of SetTheBozoBit

When the fool learns the Way,
He laughs at it.
Yet if the fool did not laugh at it,
It would not be the Way.
Indeed, if you are seeking the Way,
Listen for the laughter of fools.

Very nicely put. It did remind me of a column that Erik retold today, about a man
who went around in the city, being more and more aggravated about all the idiots surrounding
him. Everywhere he looked, in every situation, people were behaving like idiots
(remember the saying ”Think about how dumb the average person is, now, by definition,
half of all the people are even dumber”). So he went and had a sign made, a sign that
just said ”Idiots” — and put it on the inside of his front door.

Update: It is also worth remembering this
(abbreviated) quote
: ”[…]

But they also laughed at Bozo the Clown” — Carl Sagan

On being an idealistic Swede

Raymond
Chen
:

The two types of stories I like most on Swedish radio are (1) where they
talk about the United States, since it’s enlightening to learn how others see us,
and (2) when they talk about slimy politicians.

The Swedes seem all upset that their politicians are selfish money-grubbing sleazeballs.
Hey, you idealistic Swedes, they’re politicians. Being selfish money-grubbing
sleazeballs is their job!