Ny TechWorld-krönika

Jag cyklar vart jag än ska i Stockholm. Staden är inte så hemsk att cykla i som många tror, men den bjuder på en del utmaningar. Värst av allt är de många rödlyserna, och näst värst är alla långsamma cyklister som vinglar fram i 10 km/h och dessutom mitt i cykelbanan, så att det är hopplöst att ta sig förbi. Om man lyckas kan man dessutom räkna med att bli omkörd igen vid nästa rödlyse, eftersom man är den enda cyklist i stan som är dum nog att följa trafikreglerna.

Denna spaning ligger till grund för min senaste krönika i TechWorld: ”Det är inte så bråttom att reglera it-samhället”. Nu med ny vinjett, där jag ser lite gladare ut. Kanske för att c++-koden fått sällskap av en lagbok?

IT-reglering: om, hur, när och vem?

Sitter och skriver på ytterligare en krönika till TechWorld som ska vara inne imorgon (jag har glömt att puffa för den jag skrev i TW 5/08, där jag är bekymrad över den rättsosäkerhet som blir resultatet när tekniker och jurister inte kan kommunicera). Temat kommer bli ansvarsreglering, problem med dåligt definerade ansvarsområden och kanske alternativ till central reglering, om jag får plats med det. Ett lästips på temat är Per Furbergs text ”Tjänster och portaler på Internet – konvergensproblem och normkonflikter”.

Och på tal om det här med reglering av IT och frågeställningarna om, hur, när och av vem det ska göras så vill jag gärna börja marknadsföra den konferens som jag och resten av IRI anordnar nu i november – ”ICT Regulations and Policies – from theory into practice” (eller ”e08” for short)  Under två galet späckade dagar kommer några av norden och europas duktigaste IT-jurister (med flera) avhandla ungefär alla tänkbara ämnen som finns i gränslandet mellan IT och juridik. Tycker du det jag skriver om här på bloggen är intressant är sannolikheten stor att du är i målgruppen för konferensen.

Keep It Simple, Staffan

Mycket med det mesta nu. Några deadlines som närmar sig med oroväckande hastighet, och det jag tänker mest på är den föreläsning jag ska hålla på specialkursen Experimentell immaterialrätt om en vecka. Temat för kursen är ”Immaterialrätten på internet”, och rubriken på min föreläsning är ”Tekniken på Internet”. Det blir lite paragrafer och mycket trebokstäversförkortningar.

Jag satt halva söndagen och försökte strukturera upp vad jag ville säga. Jag vill på något sätt förmedla en insikt i vad digital information och öppna nätverk innebär, den där outtryckbara kärnan från vilken man kan härleda allt annat. Den solida grund som gör att man kan titta på ny teknisk kunskap och förstå hur den ska sorteras in och relateras till allt annat, vilka liknelser som funkar och vilka som är missvisande, problem den löser och problem den skapar, hur den borde regleras (eller inte), och så vidare. Så jag satt i några timmar och försökte formulera en mening om digitalisering som skulle kunna förklara allt det där.

Men allvarligt, det är få förunnat att kunna förmedla kunskap på det sättet. Efter att ha snärjt in mig i högtravande formuleringar om informationens sanna innersta väsen försökte jag sätta mig in i hur det skulle uppfattas av en åhörare. ”Osubstansiellt flummande” blev omdömet.

Så jag raderade texten och började om med inriktning på handfasta kunskaper. 10 minuter om hur man digitaliserar text, ljud, och bild, 10 minuter om komprimering, 10 minuter om grundläggande internet, 10 minuter om tillämpningar som web och fildelningsprotokoll, 5 minuter om DNS… Mindre ambitiöst, men ger förmodligen mycket mer behållning.

I övrigt är jag sjukt sugen på att koda lite. Det blev inte så mycket av det i sommar, och jag har abstinens. Någon gång i slutet av september kan jag förhoppningsvis få tid över till lite mysprogrammering. Utvecklingsversionen av Django har äntligen fått unicodestöd, och jQuery verkar vara ett smutt javascriptramverk nu när mochikit verkar ha ramlat i glömska. Vi får se vad som händer.

Nätverksneutralitet

En debatt som förts med växande intensitet det senaste halvåret är den om nätverksneutralitet — enkelt uttryckt, ska infrastrukturleverantörer få prioritera eller diskriminera datatrafik från olika tjänsteleverantörer (eller olika protokoll, eller andra kriterier) allt efter eget huvud, eller ska staten reglera området och sätta ramar för hur näten hanteras?

Även om det i grunden är en fråga om statlig inblandning eller företagsfrihet (och därmed har en komplex ekonomisk/juridisk karaktär) är den faktiska nätverkstekniken viktig. Det är talande att många mycket tekniskt insatta personer, som vanligtvis tenderar att vara skeptiska till statlig inblandning, är för nätverksneutralitetslagstiftning (från ett immaterialrättsperspektiv är Lessigs liknelse mellan Fair use och nätverksneutralitet också intressant).

Därför är det bra att Ed Felten (igen!) samlat sina bloggpostningar i ämnet från det senaste halvåret i ett tiosidigt, relativt lättläst paper som inte tar ställning i den politiska frågan (åtminstone inte direkt) utan bara reder ut vad nätverkspriotering/diskriminering innebär och vad det kan få för effekter i olika sammanhang. Om rätt personer läser det kanske vi slipper höra någon svensk politiker stå i riksdagen och förklara att Internet, det är en serie tuber.