Evenemangstips: Offentlighetspricipen 2.0

Ett kort avbrott i den aktuella bloggstiltjen för att informera om att ett ADBJ-seminarium, som jag har varit med om att styra ihop, äger rum nu på torsdag:

Offentlighetsprincipen 2.0

Den svenska offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av de handlingar som upprättas eller inkommer till en myndighet. Allt eftersom myndigheternas verksamhet datoriserats har insynen gått från att gälla traditionella pappershandlingar till att omfatta databaser och utdrag ur dessa, för att säkerställa att offentlighetsprincipen inte urholkas när pappershanteringen överges.

Själva formerna för utlämnande av elektroniska handlingar har dock inte ändrats. Myndigheter är idag bara skyldiga att lämna ut handlingar i pappersform, inte elektronisk form. Detta, tillsammans med de avgifter som myndigheterna tar ut för att kopiera handlingarna, begränsar i praktiken offentlighetens räckvidd. Detta har av vissa ansetts vara ett skydd för den personliga integriteten, och av andra ett hinder för effektiv insyn i den statliga förvaltningen.

Två tidigare utredningar (Datalagskommittén 1997 och Offentlighets- och sekretesskommittén 2001) har föreslagit att införa en skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form, men det har inte lett till lagstiftning.

I februari i år lämnade E-offentlighetskommittén sitt slutbetänkande, där man föreslår att myndigheter ska vara skyldiga att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form om det inte är olämpligt. Vid denna lämplighetsbedömning ska framförallt skyddet för den personliga integriteten beaktas.

Lotten Karlén var sekreterare i E-offentlighetskommittén. Hon kommer redogöra för frågans bakgrund, de motstående intressen som talar för respektive emot en generell utlämnandeplikt i elektronisk form, och varför kommittén har kommit till sina slutsatser.

Joakim Jardenberg är debattör i internet- och samhällsfrågor, och driver projektet ”Makten och öppenheten”. Han kommer att visa på vad som är blir möjligt med en ökad tillgång till myndighetsinformation i elektronisk form.

Sista anmälningsdag nu på tisdag!

Seminarietips: FRA-lagen och europakonventionen

Det har varit lite tyst här ett tag. Jag har spännande nyheter samt ett mastodontinlägg på gång, men ni får ge er till tåls ett litet tag till. Jag vill dock gärna pusha för ett arrangemang som jag är med och ordnar. Sedan någon månad tillbaka sitter jag i styrelsen för ADBJ, som bland annat delar ut stipendier för bästa examensuppsats inom IT-rättsområdet.

Årets vinnare, Anders Lagerwall (läs hans uppsats ”Privacy and Secret Surveillance from a European Convention Perspective”) kommer att tala med utgångspunkt från den på ett seminarium som vi anordnar onsdag den 17 juni. Dessutom kommer Clarence Crafoord från Centrum för rättvisa, som ju begärt att Europadomstolen ska pröva om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, att tala.

Gratis för medlemmar, 250 kr för er andra (tips: studenter blir medlemmar för 100 kr, och andra för 350).