Om Piratebay-rättegången 2, nu med katter och Bamse

När jag börjar skriva ett blogginlägg har jag oftast en utgångspunkt
och nån sorts tanke om var jag vill hamna med den. Det är inte alltid
jag hamnar där jag tänkt, men själva processen att ”tänka högt” brukar
vara utvecklande eller åtminstone underhållande. För mig alltså.

Idag har jag två utgångspunkter, eller kanske tre, men ingen idé om
vad som knyter dem samman. Vi får se vart vi hamnar.

1: Uppdelningen av mänskligheten i hund- och kattmänniskor är
ganska uttjatad, men ändå lätt att återkomma till. Själv är jag en
utpräglad kattmänniska och har rätt svårt för hundar
överhuvudtaget. Därför vill jag protestera å det bestämdaste mot Oscar
Swartz befängda påstående att människan genom sin förmåga att
socialisera skulle
stå närmare hundar än än katter
(även här). Jag
noterar för övrigt att det på bloggar.se finns 78 pingade inlägg om hundar, medans det finns 950
om katter, men är osäker på
om det förstärker eller försvagar Oscars tes.

Denna görs i kontexten av Pirate Bay-rättegången,
och menar att fildelning är att dela upplevelser, vilket är en form av
socialisering, och att ett försök att stoppa detta är
människofientligt eftersom allt vi tydligen vill göra är att
socialisera med varann.

En av de saker jag tycker sämst om med hundar är deras
flockbeteende. Den människa som är med i flocken älskas
reservationslöst av denna enda anledningen, och den som inte är med i
flocken attackeras (eller möts åtminstone av ett dovt morrande) av
precis samma anledning. De som är med i flocken skyddas mot de som
inte är med. Och – värst av allt – flocken leds av en ledare som
inte kan ifrågasättas, och bara bytas ut genom revolution.

Katter däremot har en stark personlig integritet, och låter sig inte
styras. Det betyder inte att de är asociala, bara att socialisering
sker på deras egna villkor. Katter är decentraliserade
individualister, hundar är hierarkiska kollektivister.

Nu – i kontext av rättegången – vilket djur vill du helst
vara
?

(Oscar har rätt i mycket annat, som att exemplar inte finns i den
digitala världen – vilket är ett ämne som förtjänar sin egen bloggpost
senare, men jag har börjat utveckla tanken i en
kommentar här
)

2: Ett annat uttjatat ämne är Bamses
politiska hemvist
och påverkan på det uppväxande släktet.

Det har många gånger påståtts att Pirate Bay-rättegången är en
politisk rättegång. Jag har själv ställt mig frågande till det
påståendet, inte minst för att jag inte vet vad som skiljer en
politisk rättegång mot en juridisk. Kanske har det att göra med om
argumentationen från de olika sidorna (eller resonemanget i domskälen)
är baserade på politisk retorik eller juridisk
metod
. Hittils har jag tyckt att åklagar- och målsägandesidans
resonemang haft sin grund i sådant material som enligt rättskälleläran
kan användas i en juridisk argumentation – man hänvisar till lagrum i
upphovsrättslagen,
inte musikeråsikter, sifoundersökningar eller bibelverser. Jag har
kanske inte hållt med om de tolkningar och slutsatser de landat i, men
deras argumentation de lege lata är inte ogiltig. Men mycket i dagens
förhör verkar gå ut på just politisk
argumentation
, om vad de tilltalade tycker de lege ferenda. Det
görs säkert i syfte att bevisa uppsåt, men det är liksom inte där det
problemet ligger – den stora frågan är om det har funnits någon
koppling som når upp till kravet på medhjälp
mellan användaren KingKong och de tilltalade
.

Jag tycker kanske fortfarande inte att det är en politisk
rättegång. För att det ska kunna vara det måste domskälen
baseras på något annat än juridisk argumentation, och där är vi inte
än. Målsäganden (notera att det är dennes advokat, och inte åklagaren,
som fört den mer politiska argumentationen) får naturligtvis
argumentera precis hur denne vill, och bär risken för att dennes
resonemang ignoreras av domstolen om de inte är juridiskt grundade.

Med denna långa utvikning kring kopplingen mellan juridik och politik
i upphovsrättegångar går vi tillbaka till Bamse och hans politiska
åsikter. Per Starbäck visar nämligen ett exempel på hur Bamse (eller
snarare Skalman) förhåller
sig till till upphovsrätten
– det synes som den frisinnade
attityden har varit oförändrad de senaste 34 åren. Det sägs ibland att
upphovsrättsfrågan inte kan placeras på en höger-vänsterskala, utan
både socialistiska
och liberala
argument kan användas för att motivera en svagare upphovsrätt. Kan det
faktum att Skalman återupprepar sin upphovsrättskritiska hållning även
i den digitala tidsåldern vara ett argument för att placera
upphovrättskritiker på ena eller andra sidan av höger-vänsterskalan?
Det är svårt att säga utan att veta mer om andra politiska åsikter i
dagens Bamse. Vad har man för åsikt kring avtalsfrihet,
exempelvis? Oavsett vad blir jag inte förvånad om jag får se några
Skalmantröjor på bilderna från tingsrätten på måndag.

3: Jag får alltid mer
reaktioner, kommentarer och inlänkar
när jag skriver om
upphovsrätt än något annat. Jag vet inte om det beror på att:

  • att jag skriver bättre om upphosvrätt än jag skriver om annat,
  • att jag skriver bättre om upphovsrätt än andra skriver om upphovsrätt eller
  • att mina läsare är mer intresserade av upphovsrätt än annat.

Kanske har det att göra med att mina juridikinlägg i allmänhet
strävar efter att förklara Hur Det Är, snarare än att förlora sig i
något filosofiskt
svammel
. Det här inlägget innehåller både upphovsrätt och svammel,
så vi får se vad reaktionen blir.

Måste allt finnas på just Wikipedia?

Genom slumpartat länkföljande hamnade jag idag på tvtropes.org
– en wiki som samlar information om olika berättartekniska grepp i
tv/film/litteratur osv. Vid en första genomsurfning är det en otroligt
gedigen samling information i ett relativt specialiserat område.

Eftersom tvtropes använder wikiteknik infinner sig frågan om det inte
vore bättre om de som deltar här skulle kunna ägna sig åt att
förbättra wikipedias sidor om samma ämnen – jämför engelska Wikipedias
MacGuffin-sida med Tvtropes
dito
(med undersidor).

Det finns två huvudsakliga sorters kritik mot wikipedia. Den ena är
att man inte kan lita på vad som står där, eftersom vem som helst,
inte bara några få utvalda, kan redigera texten. Den andra är att alla
bidrag tas bort, förutom de som kommer från en krets med några få
utvalda.

Den första synpunkten är oftast oinformerad (både gällande engelska
och svenska
wikipedia). Den senare synpunkten kan man ta på långt större allvar.

Men först: Det är missvisande att prata om Wikipedia som om det
vore en entity. Svenska wikipedia skiljer sig markant från engelska
wikipedia som skiljer sig från tyska wikipedia. De har inte samma
täckning, kvalitetsnivå, policies eller problem. Exempelvis har tyska
wikipedia sedan ett halvår använt ett
system
där ändringar från vem som helst inte blir omedelart
synliga för vanliga användare. Engelska wikipedia funderar
på att införa
samma system, medans det inte
anses behövas
på svenska wikipedia.

Dock delar de till stora delar samma grundläggande värderingar och
riktlinjer. De som oftast diskuteras är Notability-regeln (vad man kan skriva om),
tillsammans med innehållsregler exv ”Neutral point of
view”
, ”No
original research”
och ”Verifiability”
(hur man ska skriva).

De som inte delar de åsikter som står bakom dessa regler finner
mycket att klaga på
vad gäller hur Wikipedia, i alla
språkversioner. Debatten mellan inclusionists och deletionists tar upp stora mängder tid och energi (själv tillhör jag AWWDMBJAWGCAWAIFDSPBATDMTD). Men tvtropes påminde mig om att det faktiskt inte
nödvändigtvis i alla lägen är Wikipedia som är den bästa platsen att
samla och skapa information.

Wikipedia var inte världens första wiki. Redan i mitten av förra
decenniet startade Ward Cunningham upp Portland Pattern
Repository
, mer känd som ”c2” eller Ward’s Wiki. Det var ett
ställe där systemutvecklare diskuterade och formaliserade sina tankar
och erfarenheter kring hur man driver utvecklingsprojekt och
strukturerar programvara. Det var epicentrum för det som blev rörelsen
Extreme Programming,
eller vad man idag kallar agil
systemutveckling
.

Sidor på C2 utvecklades helt annorlunda jämfört med på
wikipedia. Någon kunde inleda med en observation, nästa kunde
kommentera med sin erfarenhet och kasta fram en tes, en tredje kunde
hävda en motstående åsikt och så vidare. När kunskap eller olika
positioner började framträda genom diskussionen kunde någon – vem som
helst – radera den och ersätta med en sammanfattning. Helt andra processer
– och mål – än på wikipedia
.

Om du gillar Star Trek är det kanske mer givande att förbättra Memory
Alpha
. Sysslar du med juridik kanske du bör kolla på Jurispedia. Allt
om matematik finns på Planet
Math
. Spelar du World of Warcraft finns WoWWiki. Och så vidare.

Ett
kärnvärde i det man kallar web 2.0 är decentralisering
. Dragkampen
mella bekvämligheten samt styrkan i centraliserade system å ena sidan,
och utvecklingstakten samt friheten i decentraliserade system är
gammal. Och det är inte heller frågan om att det ena (Wikipedia) måste
”vinna” eller ”förlora” mot det andra (mindre wikis). Men ett sätt att
lösa problem man upplever med wikipedia kanske är att använda något
annat?

Uppdatering: Igår och idag har det visst varit en debatt på Newsmill där Lennart Guldbransson utvecklar sitt resonemang om varför flagged revisions inte behövs på svenska Wikipedia, och Joakim Jardenberg berör konflikten mellan inklusionister och deletister.

Fem böcker och en tidning

Den senaste tiden har jag mest legat hemma och vårdat min
förkylning. Idag tillät dock det vackra senhöstvädret inte mer
ihopkurande med varmt honungste, så jag begav mig ut på en
promenad. Lång historia kort: jag hamnade vid Pocketshop och
Presstop och shoppade loss på lite analogmedia. Mina inköp:

Anthony Bourdain: The Nasty Bits
Jag är svag för autobiografier, och Bourdains ”Kitchen Confidential”
är nog en av de roligaste jag läst — en väldigt macho redogörelse för
hans liv som kock med mycket sex, droger och rock n’
roll. Efterföljande reseskildringen ”A cook’s tour” var inte lika
spännande, men det är svårt att inte smittas av den entusiasm för mat
och matlagning som utstrålas. ”The Nasty Bits” är en samling av
kortare artiklar utan något särskilt tema, och verkar så här långt
vara ganska lovande.
Dennis Töllborg: Bli inte blåst – regler eller juridik?
Det sägs ibland att jurister har svårt att förstå teknik, och det är
väldigt sant, men tekniker har — vill jag påstå, efter att ha
diskuterat teknik och juridik med båda grupperna i snart två år nu —
ännu svårare att förstå juridik. Den här boken, skriven av en
professor i rättsvetenskap, verkar vara en bra rekommendation till
personer som vill förstå vad juridik faktiskt är och dess roll i
samhället, tillsammans med en mängd praktiska nedslag i olika
rättsområden, men inte vill lägga 4½ år på en jur.kand….
Malcom Gladwell: Blink – the power of thinking without
thinking
Ganska hypad bok från förra året. Jag har läst halva ”The Tipping
Point” och vill minnas att den var intressant, men av någon anledning
lade jag den ifrån mig och har inte plockat upp den, så helt
oumbärligt intressant kan den inte ha varit. Premissen i den här boken
— ”showing how a snap judgement can be far more effective than a
cautious decision” — tilltalar mig dock.
Johan Norberg / America Vera-Zavala: Ett annat Sverige är
möjligt
Ett liberalt och ett socialistiskt perspektiv på vad som är fel med
Sverige och hur det borde utvecklas. För något år sedan läste jag
Norbergs ”Till världskapitalismens försvar” sida vid sida med Johan
Ehrenbergs ”Socialismen min vän” — det kändes som att det gav mer att
läsa två radikalt olika meningar om samma ämne sida vid sida. Den här
boken är samma idé på betydligt färre (~160) sidor. Jag tror jag vet
vem jag kommer hålla med mest, men ser fram emot att läsa bägge.
Nick Hornby: A long way down
Jag hade helt missat att Hornby kommit ut med något nytt efter ”How to
be good” — en bok som jag läste i ett sträck, men som inte lämnade
några spår efter sig alls. Jag antar att inte heller denna är i ”High
Fidelity”-klass, annars borde jag väl hört något om den. Å andra sidan
— det är Hornby, hur dålig kan den vara?
Denimzine #11
Jag har, jämfört med dagarna då jag gav ut fanzinet ”Krama Varandra”
eller rattade sajten ”The Swedish Punk/HC Archive”, inte så bra koll
längre. Jag har prenumerat på Close-Up sedan länge för att åtminstone
ha lite koll på vad som händer i de hårdare musiklägren, men deras
punk/HC-bevakning är ganska tunn. Denimzine börjar kännas som en
tidning som kompletterar på det området. Jag har köpt de senaste
numren när jag ramlat förbi en välsorterad tidningsaffär och blir
ständigt imponerad över den (även om språket är lite charmigt stolpigt
på sina ställen). Det blir nog en prenumeration på den här också.

Lessig on Edwards

Interesting debate
between Lawrence Lessig and
William Tucker about John Edwards and how his background as a trial
laywer will affect the American public and the election. Best quote
is about Kerry, though:

Most of us believe our government lied to get us into
the war; most believe it has lied about its prosecution of the
war. Based upon the facts, Kerry is now critical of a war he supported
at the start.

This is not flip-flopping. It is evidence of a functioning brain. When
you learn that the premise of your action was false, you should
rethink your action.

On being an idealistic Swede

Raymond
Chen
:

The two types of stories I like most on Swedish radio are (1) where they
talk about the United States, since it’s enlightening to learn how others see us,
and (2) when they talk about slimy politicians.

The Swedes seem all upset that their politicians are selfish money-grubbing sleazeballs.
Hey, you idealistic Swedes, they’re politicians. Being selfish money-grubbing
sleazeballs is their job!