Mikroformatsfestival

Jag har länge varit sugen på att göra något smart med mikroformat. Jag håller för närvarande på att göra om IRIs webbplats, och där har vi en hel del uppgifter som lämpar sig för mikroformatsuppmärkning — kontaktuppgifter (hCard), kalendarium (hCalendar) och nyheter (hAtom), till exempel.

Ett designmål med IRIs webplats är att det ska vara statiska sidor — vi har inget CMS och min efterträdare måste kunna underhålla webplatsen i frontpage eller notepad. Det gör att traditionella metoder för att skapa RSS/Atom-flöden och iCalendar-feeds inte riktigt funkar. Ingenting ligger i en databas från vilken vi kan dra ut samma innehåll i flera olika versioner.

Men om de statiska sidorna är mikroformatsuppmärkta skulle jag kunna skriva ett script som tar en HTML-sida med hCalendar-data och spottar ut en iCalendar-feed, klar att inkludera i Apple iCal eller Google Calendar. Samma med nyhetssidan och valfri flödesläsare.

Det stora problemet är bara att göra det i den tekniska miljö vi har — classic ASP. Att parsa HTML med strängoperationer i VBscript känns inte så upphetsande, så helst vill jag använda mshtml. Tyvärr hittar jag ingen dokumentation om hur man kan använda MSHTML från Activescripting-världen med allt vad det innebär av Dispatchinterface och sen bindning — jag hittar inte ens rätt CLSID. doc = CreateObject("mshtml.HTMLDocument2") funkar inte, iallafall. Det finns en hel del dokumentation om hur man gör det utifrån en webbrowser control, men ett sådant objekt verkar inte gå att instansiera från serversidan. Hmm. Vid närmare efterforskningar verkar mshtml inte supportas på serversidan överhuvudtaget.

Kanske att jag ska fixa det med ett pythonscript på min egen server som använder Almost Universal Microformats Parser istället, bara för att få något som funkar?