Slumpade verk

Gårdagens största skratt kom via The Garfield Randomizer (en av flera speglar av den ursprungliga sidan, som blev C&D:ad). Det är alltså fråga om lite smart javascript som hämtar tre slumpmässiga Gustaf-strippar från ucomics.com, slumpar fram en bildruta från varje och presenterar dem i slumpmässig ordning. Inte helt förvånande blir det ofta sjukt roliga absurditeter av det hela.

Det väcker ju förstås en massa upphovsrättsliga frågor. Är resultaten bearbetade verk eller nya verk i fri anslutning? Är det kränkande för upphovsmannens konstnärliga egenart, och kan man i så fall hävda parodi på samma sätt som i Alfonsfallet? Om det är ett upphovsrättsintrång, vem begår det (med tanke på att den specifika konstellationen av rutor är framslumpad)? Är det en förmildrande eller försvårande omständighet att bilderna hämtas direkt från ucomics.com och inte lagras (= exemplarframställs) på dougshaw.com? Vem har upphovsrätten till en ihopslumpad stripp? Hur görs verkshöjds- och orginalitetsbedömningarna?

Många frågor, några lättare än andra. Men för stunden hoppar jag över analyserandet och klickar på ”Go” några hundra gånger till.

För en diskussion från ett mediakritiskt perspektiv, se The Comic Strip Doctor (genom vilken jag först hittade det hela). För en variant på samma tema, men mindre upphovsrättsligt komplex (men däremot kanske ännu roligare), se min kompis Johns ordspråksgenerator.

Alice, Bob and Friends

The paper about the new WinZip 9.0 AES encryption security problems does of course mention our old friends Alice and Bob, used in almost every example of a cryptographic system, but also a new adversary, Mallory. According to this, it seems that Mallory (a manipulator) is used in place of Eve (an eavesdropper) when it’s desirable to distinguish between these roles. I know I’ve read several examples of Eve being able to manipulate messages, but anyway… That explaination led me to this page, which I’ve read before, but it contains my favorite cryptology quote ever, so I’m afraid I’ll have to repeat it here:

From ”The Alice and Bob after-dinner speech”:

Against all odds, over a noisy telephone line, tapped by the tax authorities and the secret police, Alice will happily attempt, with someone she doesn’t trust, whom she cannot hear clearly, and who is probably someone else, to fiddle her tax returns and to organise a coup d’etat, while at the same time minimising the cost of the phone call.

A coding theorist is someone who doesn’t think Alice is crazy.