Seminarium om framtidens rättsinformationstjänster

På torsdag åker jag till Oslo (med tåg – det är ju den senaste retrotrenden) för att på fredag vara med på ett halvdagsseminarium om framtidens rättsinformationstjänster. Jag ska prata om lagen.nu nu och i framtiden och sitter som bäst och planerar mer i detalj vad jag ska prata om. Det blir lite teknik från den här presentationen, lite dåtid/nutid/framtid från den här, lite visionerande från den här och en massa nytt.

Seminariet har styrts upp av Kirill Miazine, som har skrivit en mycket intressant uppsats om rättskällor och hyperstrukturer, samt en hel del annat om rättsinformationsmodellering. Deltar gör även Ole Christian Rynning, som skrivit en likaledes läsvärd uppsats om wikis, semantic web och rättsinformation.

Samtidigt håller jag på med en artikel på ungefär samma tema till Lov & Data (deadline idag…), en beskrivning av verksamheten till en ”affärsplan” inför bildandet av en ideell förening eller stiftelse, samt två bidragsansökningar. Nu händer det grejer!

Dagens uppLYSning om RDF

Ikväll klockan 18:15 håller jag en upplysning om informationsmodellering, RDF och annan semantic web-teknologi, mot bakgrund av hur jag använt dem i lagen.nu. Här är de slides jag tänkt använda, återigen i S5-format. Eftersom jag använder object-taggen för att länka in live-webbsidor funkar det kanske inte i alla webbläsare, men det verkar funka i min Firefox iallafall. Är du i Linköping ikväll, kom gärna förbi!

Keep It Simple, Staffan

Mycket med det mesta nu. Några deadlines som närmar sig med oroväckande hastighet, och det jag tänker mest på är den föreläsning jag ska hålla på specialkursen Experimentell immaterialrätt om en vecka. Temat för kursen är ”Immaterialrätten på internet”, och rubriken på min föreläsning är ”Tekniken på Internet”. Det blir lite paragrafer och mycket trebokstäversförkortningar.

Jag satt halva söndagen och försökte strukturera upp vad jag ville säga. Jag vill på något sätt förmedla en insikt i vad digital information och öppna nätverk innebär, den där outtryckbara kärnan från vilken man kan härleda allt annat. Den solida grund som gör att man kan titta på ny teknisk kunskap och förstå hur den ska sorteras in och relateras till allt annat, vilka liknelser som funkar och vilka som är missvisande, problem den löser och problem den skapar, hur den borde regleras (eller inte), och så vidare. Så jag satt i några timmar och försökte formulera en mening om digitalisering som skulle kunna förklara allt det där.

Men allvarligt, det är få förunnat att kunna förmedla kunskap på det sättet. Efter att ha snärjt in mig i högtravande formuleringar om informationens sanna innersta väsen försökte jag sätta mig in i hur det skulle uppfattas av en åhörare. ”Osubstansiellt flummande” blev omdömet.

Så jag raderade texten och började om med inriktning på handfasta kunskaper. 10 minuter om hur man digitaliserar text, ljud, och bild, 10 minuter om komprimering, 10 minuter om grundläggande internet, 10 minuter om tillämpningar som web och fildelningsprotokoll, 5 minuter om DNS… Mindre ambitiöst, men ger förmodligen mycket mer behållning.

I övrigt är jag sjukt sugen på att koda lite. Det blev inte så mycket av det i sommar, och jag har abstinens. Någon gång i slutet av september kan jag förhoppningsvis få tid över till lite mysprogrammering. Utvecklingsversionen av Django har äntligen fått unicodestöd, och jQuery verkar vara ett smutt javascriptramverk nu när mochikit verkar ha ramlat i glömska. Vi får se vad som händer.

UppLYSning om upphovsrätt, fildelning och tekniska skyddsåtgärder

Jag har fått förmånen att få delta i datorföreningen Lysators föredragsserie UppLYSning, med en remix på föredraget jag höll för några månader sedan — den här gången blir det mer fokus på det grundläggande juridiska ramverket, och även kanske lite fördjupning i de tekniska detaljerna kring skyddsåtgärder (till skillnad från sist har jag nästan två timmar på mig att svamla). Ämnet har ju blivit högaktuellt igen, i och med muslix64’s kringgående av AACS – Ed Felten och Alex Halderman fortsätter sin folkbildningsgärning med att förklara allt på ett initierat och begripligt sätt — obligatorisk läsning!

Tid och plats: 20 februari 18:15, Visionen, B-huset, Linköpings universitet. Öppet och gratis för alla! Mer information här.

Dagens äventyr

Jag delar upp blogginlägget om dagens seminarium i två delar, en
saklig och en mer dagbokssvamlande personlig sak. Det här är det
senare. Det andra (med länkar till PP-presentation och ungefärligt
manus, kommer senare).

Idag var alltså dagen D för det seminarium om upphovsrätt, fildelning
och tekniska skyddsåtgärder där jag deltog med ett av två inledande
anföranden. Det är ingen underdrift att säga att jag har varit nervös
inför det här tillfället — att som akademiskt omeriterad göra ett
inlägg i ett brännhett juridiskt ämne, dessutom med åsikter som inte
är helt jättepoppis i de aktuella kretsarna, kräver att man har
någorlunda torrt på fötterna. Det håller liksom inte med ett
slentrianmässigt ”Äh vadå $kivbolagen ba suger ut artisterna ändå
juh!”.

Så jag har förberett mig som en tokig de senaste veckorna. Jag har
läst och tänkt och läst och skrivit. Egentligen tror jag att min
ansats hade passat mer för ett examensarbete än ett 40-minuters
muntligt anförande, och att det hade varit bättre att lägga mer tid på
att putsa själva framförandet. Även presentationen borde ha avgränsats
— framförallt sektionerna om problem orsakade av juridiskt skydd för
tekniska skyddsåtgärder och konflikter med närliggande rättsområden
blev för rushade.

Framförandet gick ok, även om jag stakade mig och tittade ner i
papprena lite väl mycket. När jag föreläser brukar jag ofta prata
ganska fritt utan stöd av papper, vilket ger ett mer levande
framförande, men jag brukar alltid glömma nån viktig punkt och ibland
får jag inte riktigt till formuleringarna. Här kändes det viktigt att
inte göra några sådana misstag.

Powerpointpresentationen i sig är jag ganska nöjd med. Den var en
komplettering, inte en summering, av det jag sade och gjorde det
möjligt att trycka ut mer information per tidsenhet. Det är förstås
svårt att veta om resultatet blev begripligt för åhörarna.

Den efterföljande debatten var intressant, och även om jag fick några
mothugg kändes det som att de flesta av mina bärande argument klarade
sig oskadda.

Jag blev nöjd med mina helt oplanerade slutord. Jag spann vidare på
min meddebattants tema om moral, och andemeningen var ungefär att om
vi vill att upphovsmännen ska få betalt för värdet de skapar även i
framtiden så måste vi odla den idén om att betala för åtnjutande av
verk är en framförallt moralisk skyldighet. En lösning med bara
en piska bestående av teknik och juridik har inte en chans. Den väg
som vi är inne på idag, där upphovsrätten ses som en klubba som
multinationella bolag dänger i huvudet på resurslösa ungdomar, är inte
rätt väg.

(Det jag hade i bakhuvudet, men inte utvecklade, var historien om
förseningsavgiften på det israeliska dagiset från det första kapitlet
av Freakonomics — läs ett utdrag
här
. Det är en kort berättelse om incitament som jag tycker
illustrerar ett mycket större hot mot upphovsmäns möjligheter att leva
på sitt arbete än fildelning.)

Så, ungefär så var min dag. Imorgon ska jag börja fokusera ordentligt
på studierna igen.

Avgränsningsproblem

Såhär ser dispositionen för mittensegmentet i mitt planerade
föredrag
. Inledning och redogörelse för gällande rätt tar 10 minuter,
avslutande kommentarer och lösningsförslag ytterligare 10, vilket ger
mig hela 20 minuter på att gå igenom följande:

3 Vad är problemet?
3.1 Vad är inte problemet?
3.1.1 ”Den minskade CD-försäljningen beror på illegal fildelning”
3.1.2 ”Upphovsmän har rätt till ersättning för sitt arbete”
3.1.3 ”En stark upphovsrätt ökar (incitamentet för att skapa/utbudet av) verk”
3.1.4 ”Tekniska åtgärder är nödvändiga för att skydda upphovsrättsskyddade verk”
3.1.5 ”Juridiskt skydd för tekniska åtgärder är nödvändigt för att kunna skydda upphovsrätten”
3.1.6 ”Vi kan inte frångå våra internationella åtaganden”
3.1.7 ”Upphovsrätten behöver inte förändras – det som är olagligt i den fysiska världen är fortfarande olagligt på Internet”
3.1.8 ”Upphovsrätten behöver förändras i den digitala tidsåldern – upphovsmän måste ges effektiva verktyg för att hindra upphovsrättsintrång”
3.2 Problem med den klassiska upphovsrätten efter Infosoc
3.2.1 Nedladdningsförbudet
3.2.1.1 God tro-rekvisitet
3.2.1.2 Ändring av civil- och straffrätt
3.2.1.3 iPod-exemplet
3.2.1.4 Oklara fördelar med den nya ordningen
3.2.1.5 Legitimitetsproblemet
3.3 Hur en stark upphovsrätt hämmar skapandet av kreativa verk
3.3.1 Remixande
3.3.1.1 Särskilt om Sampling clearance
3.3.2 Mashups
3.3.3 Särskilt om dokumentärer
3.3.4 Diminishing returns
3.3.5 Upphovsrättens avtalsstrukturer
3.4 Problem med tekniska åtgärder
3.4.1 Tekniska åtgärder är skadligt för enskilda
3.4.1.1 Plattformsinlåsning
3.4.1.2 Möjliggör retroaktiv(?) avtalsvillkorsändring
3.4.1.3 Säkerhetsproblem
3.4.1.4 Omöjliggör överlåtelse
3.4.2 TPM är skadligt för företag
3.4.2.1 Inlåsningseffekter/konkurrenshämmande avtal
3.4.2.2 Missbruk av dominerande ställning
3.4.2.3 Minskad vilja i att utveckla tekniska lösningar
3.4.3 TPM är skadligt för samhället
3.5 Problem med legalt skydd för TPM:
3.5.1.1 Skyddets syfte
3.5.1.2 ”Code has no shame”
3.5.1.3 Property Rights Management
3.5.1.4 Hämmar utveckling av bättre tekniska åtgärder
3.5.1.5 Hänglsen och livrem
3.5.1.6 En ny de facto accessrätt
3.5.2 Konflikt med andra rättigheter
3.5.2.1 Offentlighetsprincipen
3.5.2.2 Persondataskyddet
3.5.2.3 Rätten till liv
3.5.2.4 Konsumenträtt
3.5.2.5 Konkurrensrätt
3.6 Varken tekniska åtgärder eller det juridiska skyddet för dessa uppnår sitt mål
3.6.1 TPM är teoretiskt omöjligt
3.6.2 TPM är praktiskt omöjligt
3.6.2.1 Det analoga hålet
3.6.2.2 Det digitala hålet
3.6.2.3 Avlägsnande av DRM
3.6.2.4 Universaldatorn
3.6.2.5 Break once – break everywhere
3.6.3 Legalt skydd för TPM har ingen avskräckande effekt på upphovsrättskränkningar
3.6.3.1 Det behövs bara ett kringgående
3.6.4 Legalt förbud mot framställande av verktyg som kringgår TPM har ingen effekt
3.6.4.1 Drivkraften är inte att bygga affärsverksamhet
3.6.4.2 Verktyg i form av information är praktiskt omöjligt att stoppa
3.6.4.3 Osäkerheten i den juridiska bedömningen verkar avskräckande på legitim affärsverksamhet

Jag börjar ana att jag kanske måste avgränsa lite. Ett första steg är kanske att summera det jag vill säga till en soundbite och en elevator pitch.

Snart även upphovsrättsfildelningsskopieringsskyddsdebattör

Om en månad ska jag vara med på ett seminarium om upphovsrätt, fildelning och tekniska skyddsåtgärder (aka kopieringsskydd) som IFIM och IRI anordnar. Planen är att skriva en kortare uppsats eller åtminstone göra en kick-ass-powerpoint om ämnet i anslutning till det hela (som naturligtvis kommer att vara tillgänglig på bloggen, för er som tycker att 500:- + moms kanske inte riktigt ryms i er upphovsrättsfildelningsskopieringsskyddsdebattbudget). Just nu håller jag på och researchar de juridiska aspekterna i detalj — det är väl inte helt osannolikt att jag kommer landa med en något kritisk syn på det rådande läget.