Intressant seminarium om offentlighetsprincipen

Om ett halvår kan vi få en helt ny sekretsslag i Sverige. Den grundlagsskyddade svenska offentlighetsprincipen är inte oinskränkt, men inget får sekretessbeläggas utan explicit lagstöd i just sekretesslagen. Utformningen av lagen är därför väldigt viktig, och idag är den långt ifrån lättläst. Vissa regler, som 7:16, måste man nästan utbilda sig i för att bli riktigt klok på. Och det blir inte lättare av att sekretesslagen ändras i snitt 18 gånger per år (mätt över de senaste tio åren).

Föreningen ADBJ anordnar med anledning av detta och andra aktuella frågor rörande offentlighetsprincipen ett seminarium. Från det mail jag fick idag:

Handlingsoffentligheten har utretts ständigt i Sverige och lagstiftningen har anpassats till den snabba utvecklingen inom IT-området. Nu senast föreligger en lagrådsremiss från den 3 november 2008 med förslag till en ny lag om offentlighet och sekretess, som utgår från Offentlighets- och sekretesskommitténs olika betänkanden. Viktiga principiella resonemang återfinns vidare på många olika ställen, bla. i betänkandet Tsunamibanden (SOU 2007:44). För att handlingsoffentligheten skall fungera på ett tillfredsställande sätt, krävs att lagstiftningen på olika nivåer – grundlag, lag, förordningar och föreskrifter- upplevs som adekvat, att avvägningen mot andra intressen som sekretess och integritet är väl avvägd och att tillämpningen (registrering/förtecknande/beskrivning, bevarande av autentiska handlingar i ursprunglig struktur mm) hos myndigheter och andra organ fungerar. Vidare måste begreppet allmän handling vara så entydigt och väldefinierat som möjligt. I flera sammanhang har man sagt att handlingsoffentligheten inte skall inskränkas utan att man snarare skall söka utvidga den genom användning av ny teknik. Hur har det blivit?

Talare är Peter Seipel (professor emeritius i rättsinformatik och en av mina f.d. chefer), Anders R Olsson (journalist och författare), Tomas Lidman (Riksarkivet), Britt-Marie Östholm (Riksarkivet) och Johan Modin (Justitiedepartementet)

Seminariet äger rum den 16:e februari kl 16:30 till ca 19:00 (information borde snart dyka upp här). Det är gratis för de som är medlemmar, och kostar 250 kr för ickemedlemmar. Att bli medlem för ett år kostar bara 100 kr för studenter, eller 350 kr för riktiga människor, så har du något intresse för frågor kring IT och juridik bör du bli medlem, åtminstone om du har lätt att ta dig till seminarierna i Stockholm. För fattiga studenter bör särskilt understrykas att man får mat i samband med seminarierna. Medlemmar får även en gratisprenumeration på Lov & Data, där jag för övrigt kommer ha en artikel i nästa nummer. Jag har varit medlem i ADBJ sedan jag började plugga juridik, men jag vill särskilt uppmana de av mina läsare som mer identifierar sig som tekniker (snarare än jurister) att gå med.

Evenemangstips

I mitt jobb som forskningsamanuens på IRI ingår bland annat att hjälpa till med konferenser, seminarier och andra evenemang. Jag har varit dålig på att tipsa om dem på bloggen, men gör bot och bättring nu genom att uppmärksamma heldagskonferensen ”Vad är gällande rätt?” där ett gäng riktigt kunniga jurister och andra rättsinformationsspecialister går igenom frågor om rättsinformation (dvs lagar, rättsfall, förarbeten och liknande) och säkerhet — är informationen fullständig, korrekt, oförändrad och vems är ansvaret?

Obligatorisk närvaro för jurister med informationsintresse eller informationsspecialister med juridikintresse. Sa jag att det var gratis? Mer information och anmälan via IRI:s nyhetssida. Vi ses där!