Dagens affärsidé

Jag har funderat på sista tiden om hur den perfekta IT-miljön för en
praktiserande jurist borde se ut. Det synes mig som om det mesta
arbetet på det här området fokuserar på rättsinformationstjänster —
företrädelsevis webbtjänster, med mycket rättsinformation (lagar,
rättsfall, förarbeten…) och smarta sätt att hitta i
informationsmängden.

Men när man väl hittat information, vad gör man med den? På samma sätt
som en programmerares vanligaste deliverable är en kompilerad binär,
är en jurists vanligaste deliverable ett dokument av något slag — en
rättsutrednings-PM, ett domskäl, en doktorsavhandling… För att kunna
skapa dessa dokument konsumerar vi stora mängder rättsinformation. Men
kan kopplingen mellan rättsinformationstjänsten och
dokumentproduktionen bli bättre än ett ständigt alt-tabbande mellan
webläsarfönstret och Word?

Min idé är en ny kategori av program — låt oss kalla dem Integrated
Legal Lab Environment for Research (ILLER) som knyter ihop
informationssökandet och -producerandet. Min ide om hur en ILLER
skulle kunna se ut är grundat i min erfarenhet av olika IDE:er från
mina glada programmerardagar, parat med det lilla jag lärt mig om
rättsutredningar genom mina studier och jobbet på IRI.

Det finns tre aspekter på en rättsutredning:

  • Relevant information ska sökas fram
  • De källor man använder sig av ska redovisas
  • Själva skrivandet

En ILLER skulle ha ”rättsutredning” som grundkoncept. I en
rättsutredning finns ett eller flera deliverabledokument (säg, 2
Word-dokument och en powerpoint). Men framförallt finns en lång lista
på källor (Upphovsrättslagen, infosoc, sanktionsdirektivet, rättsfall,
artiklar, böcker…). En ILLER skulle ha sökfunktionalitet för att
hitta sådana källor, antingen i fulltext (lagtext, rättsfall, vissa
artiklar) eller åtminstone bibliografiinformation (monografier, andra
artiklar). Hur ett sådant gränssnitt ser ut är klassisk
rättsinfosökning — men en grundidé är att en ILLER kan konfigureras
att söka i olika databaser. På det viset kan man tänka sig att man får
tillgång till KarnovPlus kommenterade lagtext, eller NIRs
artikelarkiv, om man prenumererar på deras tjänster (och de har ett
sökgränssnitt som är kompatibelt med ILLERn). När en relevant källa är
hittad lägger man till den till utredningens källförteckning med ett
klick.

Självklart ska man kunna lägga upp en ny källa från scratch, och
koppla den till en URL eller ett dokument på hårddisken. Det är kanske
bäst att tänka på källförteckningen i en ILLER som en bokmärkeslista,
fast med all info som behövs för att skapa en bibliografiförteckning.

När man sen skriver själva PM:et eller vad det nu är frågan om
embeddas Word eller Powerpoint in i ILLERn. Denna har en massa magi
för att känna igen källreferenser (ffa lagtext och liknande) i löpande
text. Säg att man skriver ”Enligt 54 § URL så gäller […]” — när
markören är i närheten av den texten visas texten till 54 § URL i en
sidopanel. Genom magisk dokumentrelevansranking presenteras också
listor på andra dokument som kanske är relevanta men som inte är med i
källförteckningen.

För att hänvisa till en källa är det enkel drag&drop från
källförteckningen in i dokumentet. Källförteckningen i slutet av
dokumentet genereras naturligtvis automatiskt.

Fler saker kan tänkas. Men det viktiga är att koppla ihop skrivandet
med informationssökandet — automatisk referenshantering är en
uppenbar feature, men fler dyker upp ju mer jag tänker på det
hela. Integration med olika KM-system är en. Juridikanpassad
grammatik/språkkontroll är en annan. Autocomplete för referenser är en
tredje.

Jag tror det finns en stor marknad för ett sådant här verktyg — men
det hela hänger på hur bra rättsinformationstjänst som ligger i botten
för sökningarna. Två affärsidéer kan skönjas — antingen bygger man en
ILLER och lanserar den under eget namn, och träffar dealar med
rättsinformationsförädlningsföretagen (Infotorg, Thomson,
WoltersKluwer, Westlaw…) om att de ska erbjuda ett ILLER-kompatibelt
gränssnitt — eller så bygger man en anpassningsbar ILLER och säljer
den till rättsinfoföretagen, som brandar den och kopplar den tight
till sina egna databaser, och säljer den genom existerande kanaler.

Den första varianten är svårast men kan ge bäst utdelning (och även om
det bara går halvbra kan man nog bli uppköpt av någon
rättsinfoleverantör som vill få en edge för sina tjänster). För att nå marknader utanför Sverige måste naturligtvis kopplingar med nationella rättsinfortjänster göras. Den andra varianten är enklare, inte minst för
att man slipper arbetet med att arbeta upp egna kanaler för
försäljning och lokalisering.

Men det är inget jag kan göra den närmsta tiden. Ni som jobbar inom rättsinformations/verktygsbranschen – ta idén och spring! Ni får tre års försprång 🙂

Webtjänst önskas

För några dar sedan upptäckte jag att cdon.com hade rea: Isis ”Panopticon” för 99, Skambankt ”Skambankt” för 79, och Leonard Cohen ”Dear Heather” för löjligt billiga 49 spänn. Eftersom jag fortfarande köper skivor då och då – inte minst för att jag då kan rippa låtarna så att det blir Rätt – var det välkommet, då skivorna legat på min vill-ha-lista ett tag nu.

Jag skulle gissa att det finns kanske 500 skivor på min vill-ha-lista, men jag kommer knappast köpa alla till fullpris. Vad jag däremot vill ha är en shoppingagent, där jag snabbt och enkelt kan markera de där 500 skivorna genom ett bra sökgränssnitt — kanske en bookmarklet genom vilken jag snabbt kan lägga till en skiva till min lista när jag hör någon säga något gott om den.

Systemet ska sedan uppmärksamma mig på när priset på skivan sänks under en viss nivå, via mail eller (helst) RSS. Det är allt. Extrafeatures som ”de som är intresserade av den här plattan är ofta intresserade av den här andra plattan” eller ”för den här listan av tio skivor, räkna ut den optimala beställningsfördelningen på olika nätbutiker med justering för fraktkostnader” är nice-to-haves, men kärnan ska vara ”uppmärksamma användaren när skivorna sjunker i pris”.

Det kräver lite avancerad webspindleri och en ganska stor databas över skivor (om systemet bara känner till åtta av tio skivor man letar efter så kommer man nog inte använda det, men kanske om det klarar 98 av 100), men inget moment är egentligen särskilt svårt.

Buggy, pricerunner och bokfynd har visat hur bra shoppingagenter kan funka (även om de saknar alerttänket). Men jag hittar ingen som gjort det för skivor, en av de mest uppenbara varorna att handla över internet. Har jag missat något, eller är det här en nisch som bara väntar på att exploateras.