DRM med officiell bakdörr

För några veckor sedan skrev
jag
om det nya ”kopieringsskyddet” för CD-skivor, XCP2. Nu visar det sig
att Sony/BMG (som licensierat systemet) glatt talar om hur
man kringår skyddet
till kunder som klagar. Det verkar onekligen
som det är ett autorun-baserat
skydd. Ernest
Miller
diskuterar vad detta innebär från ett amerikanskt
DMCA-perspektiv. Själv står jag fast vid min tidigare åsikt; det här
kan aldrig vara ett ”verkningsfullt kopieringsskydd” enligt den nya
upphovsrättslagen.

Om JK’s beslut om HD-domaren

Nicklas Lundblad uppmärksammar den debatt som förts mellan Madeleine Leijonhufvud och JK Göran Lambertz gällande huruvida JK var skyldig att låta ärendet om huruvida det sexköpande justitierådet skulle få kvarstå i tjänst gå vidare till HD eller inte. Av lagtexten att döma (relevanta avsnitt är RF 11:5 och framförallt RF 12:8 2 st.) framgår det inte att JK hade en skyldighet att föra ärendet vidare till HD, men däremot en möjlighet. Om man läser vad Leijonhufvud skrivit i själva debattartikeln menar hon att JK’s agerande ”klart strider mot intentionerna bakom RF” — ett påstående som Lambertz i sin replik uttryckligen inte allvarligt invänder mot. Rubriken och ingressen till Leijonhufvuds artikel (som väl är skrivna av DN’s redaktör?) säger däremot att agerandet ”strider mot grundlagen” — vilket inte alls är samma sak som att det strider mot intentionerna bakom densamma.