Rättsinformationskonferens i Stockholm

Bloggen har varit lite försummad sedan lanseringen av nya lagen.nu-versionen. Det kan delvis ha att göra med att jag skriver så fruktansvärt mycket på en massa andra håll och kanter att bokstäverna inte riktigt räcker till den här bloggen.

En av de saker jag skriver på är det halvtimmesanförande jag ska hålla i nästa vecka på konferensen ”Marknaden för återanvändning av rättsinformation – vidareutnyttjande och offentlighetsuttag”, som ordnas av Stiftelsen för rättsinformation.

Det blir en kortfattad bakgrund till ”den tredje sektorn” – dvs sådana initiativ som inte tillhör varken den offentliga eller den kommersiella sektorn, hur arbetet inom denna funkar, vilka drivkrafter som finns, och vilka värden som kan skapas om den ges bra förutsättningar.

En väldigt viktig förutsättning, särskilt för internetbaserade initiativ, är tillgången på data. Lagen.nu skulle inte kunna existera alls om inte lagtexter och rättsfall fanns tillgängliga elektroniskt, men den skulle å andra sidan vara mycket bättre om jag inte var tvungen att lägga så mycket tid på att lista ut hur man hämtar och tvättar den rådata som finns tillgänglig.

Så sånt ska jag prata om – bakgrund, problem och lösningar. Kom och lyssna, det är gratis! Ni behöver bara anmäla er först – senast på fredag!