Lagkommenteringsprojektet, första veckan

Nu har lagkommenteringsprojektet
varit igång en vecka. Vi kickade igång förra lördagen med en förmiddagsworkshop,
och efter det har alla jobbat på distans och kommunicerat framförallt
via vår mailinglista.

Ungefär hälften av deltagarna har kommit igång och börjat
skriva. Kommentarerna för Brottsbalken, Offentlighets- och
sekretesslagen
, Ärvdabalken, Avtalslagen och Rättegångsbalken växer
fram, paragraf för paragraf. Kolla Senaste ändringar för att få en
bild av aktiviteten.

Vi jobbar även med beskrivning av juridiska begrepp – juridiken är ett
område fullt av begrepp som är mer eller mindre obegripliga för den
oinvigde — du kanske känner till offentlighetsprincipen, men visste
du att det fanns två sådana principer med olika innebörd? Och vet du
vad en jurist menar när denne pratar om tradition?

När vi skriver själva lagkommentarerna försöker vi att använda de
begrepp som faktiskt används av jurister. Själva språket är ett
viktigt verktyg för den som vill förstå juridik. Av det följer att vi
måste förklara även viktiga begrepp, så att läsaren kan hänga med i en
diskussion om talerätt och partshabilitet. Och
eftersom vi gör det på nätet med wikiteknik så hyperlänkar vi förstås kors
och tvärs
.

Det är fortfarande många veckor kvar av projektet, och det mesta
återstår att skriva, men vad gäller en av de viktiga frågorna kring
pilotprojektet – kan man använda wikiteknik för att skriva sånt här
kommentarsmaterial överhuvudtaget? – ser det just nu mycket ljust ut.

Nästa steg är att ta reda på om de texter vi skapar faktiskt gör det
enklare för den intresserade allmänheten att ta reda på sina juridiska
rättigheter och skyldigheter. Det kommer vi utvärdera i slutet av
projektet under oktober månad. Är du en i den intresserade allmänheten
(dvs icke-jurist) och vill hjälpa till genom att svara på ett gäng
frågor? Hör av dig!