Seminarietips: FRA-lagen och europakonventionen

Det har varit lite tyst här ett tag. Jag har spännande nyheter samt ett mastodontinlägg på gång, men ni får ge er till tåls ett litet tag till. Jag vill dock gärna pusha för ett arrangemang som jag är med och ordnar. Sedan någon månad tillbaka sitter jag i styrelsen för ADBJ, som bland annat delar ut stipendier för bästa examensuppsats inom IT-rättsområdet.

Årets vinnare, Anders Lagerwall (läs hans uppsats ”Privacy and Secret Surveillance from a European Convention Perspective”) kommer att tala med utgångspunkt från den på ett seminarium som vi anordnar onsdag den 17 juni. Dessutom kommer Clarence Crafoord från Centrum för rättvisa, som ju begärt att Europadomstolen ska pröva om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, att tala.

Gratis för medlemmar, 250 kr för er andra (tips: studenter blir medlemmar för 100 kr, och andra för 350).