Om remixande och Lessigs ”Remix”

Conan the Librarian tipsar om den här fantastiska Star Wars på svenska-remixen:

Ernst-Hugo Järegård som Darth Vader funkar riktigt bra, men Björne som Chewbacca är ren genialitet.

Videon är ett utmärkt exempel på remixkultur, hur man utifrån andras kreativa skapelser kan skapa något nytt. Enligt amerikansk upphovsrätt är detta i många fall tillåtet under fair use-systemet. Enligt detta system inskränks den ursprungliga upphovsmannens ensamrätt till sitt verk vad gäller sådant användande av verket som anses som ”fair”. För att avgöra om så är fallet gör man en serie avvägningar. Detta leder till att det är rätt svårt för en remixare att veta om dennes tänkta användning är tillåtet.

Det svenska systemet är mer förutsägbart. Vi har en har en katalog med detaljerade inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt. Faller ett användande in under något av dessa inskränkningar är det OK, annars inte. Problemet med det svenska systemet är istället att det blir knutet till vissa specifika användningsfall – det mest kända är kanske citaträtten: ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet”.

Vilka verkstyper citaträtten omfattar är lite oklart – enligt Henry Olsson omfattas litterära verk, dvs text samt även teckningar och liknande ”av beskrivande art”, musik, video men inte konstnärliga verk (Olsson, Copyright, 7 u, s 237). Levin är av samma åsikt och tillägger att sampling av musik inte kan kan räknas som citat (Levin, Lärobok i immaterialrätt, supplement 2006, s 142). Enligt Bernitz m.fl kan dock även konstverk omfattas (Bernitz, Karnell, Pehrsson, Sandgren, Immaterialrätt, 9 u, s 82). För mig framstår det som konstigt att konstverk (underförstått målningar och annat stillastående) skulle vara särskilt fredade, om video inte är det.

Ytterligare ett krav för att citaträtten ska vara tillämplig är att citerandet sker i enlighet med ”god sed”. Frågan, vad gäller ovanstående video, är om citaträtten över huvud taget kan bli tillämplig (den ”citerar” närmare tio minuter ur Star Wars, och ett antal repliker ur ett flera svenska filmer), och om det i så fall är i enlighet med god sed.

En av mina husgudar, Lawrence Lessig, släppte en ny bok för ett par månader sedan: ”Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy”. I nedanstående TED-föreläsning presenterar han bokens centrala teman:

Lessigs tidigare böcker har gjorts tillgängliga under en Creative Commons-licens, och jag tog för givet att även denna skulle göra det. Tydligen är planen att den ska göras tillgänglig senare, men just nu är texten ”All rights reserved” — ett ganska oväntat drag från en person som tidigare utlovat att aldrig publicera något (i en akademisk tidskrift) under villkor som omöjliggör en CC-licensiering.

Jag har i och för sig inget emot att betala för mitt exemplar av Remix. Den är säkerligen värd pengarna. Jag skulle helst köpa den som ebok, dock — jag läser gärna på skärm, och slipper gärna vänta på posten och betala frakt. På förlagets hemsida går det att köpa boken i olika elektroniska format. Första överraskningen är att eboken kostar exakt lika mycket som den fysiska boken, trots att den har en marginalkostnad på exakt noll. Den andra överraskningen är att eboken är DRM-skyddad:

Och det här är alltså det enda sättet som man idag kan få tag på en elektronisk version av texten. Vafan?

4 svar på ”Om remixande och Lessigs ”Remix””

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.