Rättsliga aspekter på serverns placering

Den uppsats jag nämnde i förra inlägget har nu blivit inlämnad, opponerad på och godkänd. Den behandlar alltså frågan om huruvida det spelar någon juridisk roll i vilket land man placerar sin server. Den korta sammanfattningen är att det mycket väl kan göra det, men att man inte kan undvika att omfattas av svensk lag bara genom att ställa servern utomlands. Att det i praktiken blir svårare att utreda är en annan sak.

Jag har fått flera förfrågningar om texten, så med benäget tillstånd av mina medförfattare Johan och Richard är här
uppsatsen i PDF-format.

2 svar på ”Rättsliga aspekter på serverns placering”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.