Antagen till JURIX-workshop!

För några veckor sedan, mitt under brinnande konferensförberedelser, skrev jag och Christine Kirchberger ett paper om rättsinformation och semantic web, kallat ”Inbound links – picking the low hanging fruit from the semantic web”. Pappret handlar om begreppet hänvisningar i juridik och hypertext, och beskriver ett exempel på en tillämpning – hur man under varje paragraf i en lagtext listar andra paragrafer som hänvisar dit – som man kan realisera med extremt enkla medel (ett minimalt XSLT-stylesheet som använder sig av en superenkel SPARQL-fråga).

Nu har det blivit antaget till en workshop vid den anrika JURIX-konferensen, som detta år äger rum i Florens, och vi har blivit inbjudna dit för att på femton minuter redogöra för våra resultat (programmet finns här, vi talar under punkten ”Workshop on Legislative XML”). Efter att ha sysslat med rättsinformation i några år på hobbybasis är det otroligt kul att dels få samarbeta med en doktorand på området, dels få presentera vårt resultat i ett internationellt sammanhang. Nu ska jag bara tygla min nervositet (och motivera varför vi inte använt oss av Metalex som format).

Det hela äger rum nästa vecka, och förmodligen läggs även vårt paper ut någonstans på Jurix-webbplatsen då — återkommer med länk!

Uppdatering: Nu finns även workshopprogramet tillgängligt som PDF.