IT-reglering: om, hur, när och vem?

Sitter och skriver på ytterligare en krönika till TechWorld som ska vara inne imorgon (jag har glömt att puffa för den jag skrev i TW 5/08, där jag är bekymrad över den rättsosäkerhet som blir resultatet när tekniker och jurister inte kan kommunicera). Temat kommer bli ansvarsreglering, problem med dåligt definerade ansvarsområden och kanske alternativ till central reglering, om jag får plats med det. Ett lästips på temat är Per Furbergs text ”Tjänster och portaler på Internet – konvergensproblem och normkonflikter”.

Och på tal om det här med reglering av IT och frågeställningarna om, hur, när och av vem det ska göras så vill jag gärna börja marknadsföra den konferens som jag och resten av IRI anordnar nu i november – ”ICT Regulations and Policies – from theory into practice” (eller ”e08” for short)  Under två galet späckade dagar kommer några av norden och europas duktigaste IT-jurister (med flera) avhandla ungefär alla tänkbara ämnen som finns i gränslandet mellan IT och juridik. Tycker du det jag skriver om här på bloggen är intressant är sannolikheten stor att du är i målgruppen för konferensen.