SF Bio, negativ marknadsföring och sökspindeljuridik

Kanske är det för att jag själv sysslat mycket med screenscraping och omstöpande av innehåll från andra webbplatser som jag tycker att SF Bio:s agerande enligt nedanstående är rent fantastiskt korkat — ännu mer så när det kommer från den enda sektor av filmbranschen som faktiskt i teorin kan erbjuda ett mervärde som inte kan kopieras digitalt.

”På SF medger man att biotider.se numera inte har möjlighet att automatiskt hämta information om var och när filmerna visas. Enligt informationschefen Thomas Runfors är nu de ”spindlar”, eller program, som biotider.se använt blockerade”

(SvD, läs även Bloggywood eller direkt från källan.)

Jag kände inte till biotider.se sedan tidigare (man kan väl anta att de fått rätt bra med uppmärksamhet nu i elfte timmen, då ovanstående just nu är förstanyhet på svd.se), men det verkar vara en schysst site – lagom web 2.0-ig ut med taggmoln och pastellfärger och användarinteraktion och annat bra som SF:s egen webbplats inte har. Att alienera sådana passionerade användare känns som grund för uppsägning för en marknadschef på 2000-talet.

Men marknadsföring är inte min grej, så vad vet jag. Dock är de juridiska aspekterna är ju intressanta. Jag kan se tre separata frågor.

1: Har SF någon ensamrätt över sina biotider? Jag tycker det känns lite tveksamt — nån vanlig upphovsrätt kan det inte vara frågan om (då såväl verkshöjd som originalitet saknas), men kanske s.k. databas- eller tabellskydd? Denna ensamrätt är en s.k. närstående rättighet, som regleras i samma lag som upphovsrätten, men lyder under andra villkor. Huvudregeln för att något ska skyddas på detta sätt är att att det ska vara antingen en samling av ett stort antal uppgifter, eller att samlingen ska vara resultatet av en stor investering. Både rättsläget och det aktuella fallet är alltför komplicerat för att jag ska våga mig på att reda ut huruvida någon ensamrätt föreligger för biotiderna, men det är i vart fall inte självklart. (Den intresserade läser lämpligtvis Fixtures mot Svenska Spel och fortsätter med Johan Axhamns examensuppsats)

2: Har SF möjlighet att spärra ut crawlers? Till att börja med kan man observera att SF inte har någon robots.txt-policy, vilket är lite märkligt eftersom de hänvisar till den från sinlänkpolicysida. Eftersom rättsläget kring rekvisiten för dataintrång är så pass luddigt i svensk rätt (vilket jag skrivit om tidigare) är det lite oklart vilken betydelse en sådan icke-maskinläsbar policy har, men vi får anta att biotider.se åtminstone numera är medvetna om att de inte har SF Bio:s tillåtelse att hämta datat (”bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling”). Därmed kan det utgöra dataintrång att fortsätta.

3: Har SF möjlighet att förbjuda djuplänkar? (i betydelsen ”länk till en resurs annan än ”startsidan” på en webbplats.) Rent tekniskt har de möjligheten – sf.se har infört en referer-check genom vilken den som försöker följa en länk från biotider.se till SF:s bokningssida för en specifik film, plats och tid www.sf.se istället vidarebefordras till SF:s förstasida, och får välja film, plats och tid igen (och under processen exponeras för några reklambanners). Men kan SF på upphovsrättslig eller annan grund tvinga biotider.se att inte djuplänka? Rättsläget är inte solklart, men i tidigare diskussioner om länkning och svensk rätt har man främst riktat in sig på två fall:

 • inramade länkar, dvs när en frame-tagg i ett frameset på en första webbplats hänvisar till en annan webbplats så att det för användaren framstår som den externa webbbplatsens innehåll är en del av den första webbplatsens, eller
 • direktlänkar till ljud- eller bildfiler, som för användaren typiskt spelas upp utan att det tydligt framgår att innehållet kommer från en annan webbplats

Dessa skulle kunna falla in under beskrivningen av offentligt framförande, vilket är ett upphovsrättsligt förfogande. Men jag har svårt att se att en länkning från en sida till en annan sida, där det tydligt framgår att innehållet på den nya sidan kommer från en annan part, skulle kunna hindras på upphovsrättslig väg. Den kan förstås hindras på avtalsmässig väg, men nu har ju biotider.se och SF Bio knappast träffat något avtal.

Så möjligtvis finns det en (svag) juridisk grund för SF att hindra biotider.se att fortsätta sin verksamhet, även om det inte är den man hävdar i sina uttalanden. Klart är att man redan försökt hindra dem på teknisk väg åtskilliga gånger. Om SF lyckas blir förlorarna dels biotider.se, dels alla människor som trots att de blir utsatta för rent förolämpade pekpinnar envisas med att stödja filmbranschen. Men ser någon några vinnare?

4 svar på ”SF Bio, negativ marknadsföring och sökspindeljuridik”

 1. Jag har tyckt i åratal att det är dumt nog att dom inte själva medvetet ser till att sprida bioprograminformation i behändigt format *avsett* att användas i alla möjliga sammanhang. Om jag när jag slog upp en film på t.ex. Filmtipset.se fick en not ”visas på Spegeln 18.30 och 20.30 denna vecka” bland den övriga informationen i tillämpliga fall så skulle jag förmodligen ha gått på bio bra mycket oftare!

  Tidigare använde jag en del tjänster som sammanställde tevetablåinformation och sammanställde utifrån mina preferenser. Dom verkade också ha problem med att tevekanalerna inte ville att information om deras tablåer skulle spridas. Det verkade också dumt, men där är jag inte lika säker på att det verkligen var dumt från deras sida. Jag är ändå tillräckligt gammal för att tevekanalerna ska strunta i om jag tittar på deras program eller inte. Men på nåt sätt så tänker jag mig ändå att filmbolagen faktiskt vill att jag ska gå på bio ibland (trots att jag inte köper popcorn).

  Vad gäller juridiken, spelar det någon roll för eventuell katalogrätt att uppgifterna handlar om ena partens planerade verksamhet? Om jag sammanställde en katalog över en massa biografer i Sverige t.ex., med information om antal platser, kvalitet på bild- och ljudåtergivning, vilka platser i den biografen man får bäst stereoeffekt på, osv., så skulle det kräva en hel del arbete. Andra får inte kopiera min katalog, men kan utföra eget arbete med att plocka fram sådana uppgifter. Men när det man vill katalogisera är biotider så blir det en sådan ”katalog” som är den källa som finns. Det blir konstigt om SF kan säga ”ska ni publicera sådana uppgifter så kopiera inte vår katalog bara, utan ni får utföra ert eget arbete med att plocka fram uppgifterna istället!”

 2. Det spelar såvitt jag kan se ingen avgörande roll att uppgifterna rör ena partens verksamhet. Det torde alltså vara teoretiskt möjligt för SF att ha ett ”monopol” på sina uppgifter om biotider.

  Däremot finns i kravet på att sammanställningen/katalogen/databasen ska vara resultatet av en väsentlig investering ett bivillkor, som säger att det är själva insamlandet och sammanställande av uppgifterna som ska ha kostat, inte skapandet av uppgifterna. I SF:s fall kostar det säkert en del att schemalägga biotider, men det är SKAPANDE, inte insamlande/sammanställande av uppgifter.

  Den här distinktionen utvecklas lite mer i Fixtures ./. Svenska Spel och behandlas även i Johan Axmarks uppsats.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.