2 svar på “Ny krönika”

  1. Vad säger Tomten när ett barn frågar varför hon inte fick någon cykel det här året?

    ”Ditt specialfall dök inte upp i vår kravfångst, men vi räknar med att kunna implementera det i nästa iteration.”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.