Dagens affärsidé

Jag har funderat på sista tiden om hur den perfekta IT-miljön för en
praktiserande jurist borde se ut. Det synes mig som om det mesta
arbetet på det här området fokuserar på rättsinformationstjänster —
företrädelsevis webbtjänster, med mycket rättsinformation (lagar,
rättsfall, förarbeten…) och smarta sätt att hitta i
informationsmängden.

Men när man väl hittat information, vad gör man med den? På samma sätt
som en programmerares vanligaste deliverable är en kompilerad binär,
är en jurists vanligaste deliverable ett dokument av något slag — en
rättsutrednings-PM, ett domskäl, en doktorsavhandling… För att kunna
skapa dessa dokument konsumerar vi stora mängder rättsinformation. Men
kan kopplingen mellan rättsinformationstjänsten och
dokumentproduktionen bli bättre än ett ständigt alt-tabbande mellan
webläsarfönstret och Word?

Min idé är en ny kategori av program — låt oss kalla dem Integrated
Legal Lab Environment for Research (ILLER) som knyter ihop
informationssökandet och -producerandet. Min ide om hur en ILLER
skulle kunna se ut är grundat i min erfarenhet av olika IDE:er från
mina glada programmerardagar, parat med det lilla jag lärt mig om
rättsutredningar genom mina studier och jobbet på IRI.

Det finns tre aspekter på en rättsutredning:

  • Relevant information ska sökas fram
  • De källor man använder sig av ska redovisas
  • Själva skrivandet

En ILLER skulle ha ”rättsutredning” som grundkoncept. I en
rättsutredning finns ett eller flera deliverabledokument (säg, 2
Word-dokument och en powerpoint). Men framförallt finns en lång lista
på källor (Upphovsrättslagen, infosoc, sanktionsdirektivet, rättsfall,
artiklar, böcker…). En ILLER skulle ha sökfunktionalitet för att
hitta sådana källor, antingen i fulltext (lagtext, rättsfall, vissa
artiklar) eller åtminstone bibliografiinformation (monografier, andra
artiklar). Hur ett sådant gränssnitt ser ut är klassisk
rättsinfosökning — men en grundidé är att en ILLER kan konfigureras
att söka i olika databaser. På det viset kan man tänka sig att man får
tillgång till KarnovPlus kommenterade lagtext, eller NIRs
artikelarkiv, om man prenumererar på deras tjänster (och de har ett
sökgränssnitt som är kompatibelt med ILLERn). När en relevant källa är
hittad lägger man till den till utredningens källförteckning med ett
klick.

Självklart ska man kunna lägga upp en ny källa från scratch, och
koppla den till en URL eller ett dokument på hårddisken. Det är kanske
bäst att tänka på källförteckningen i en ILLER som en bokmärkeslista,
fast med all info som behövs för att skapa en bibliografiförteckning.

När man sen skriver själva PM:et eller vad det nu är frågan om
embeddas Word eller Powerpoint in i ILLERn. Denna har en massa magi
för att känna igen källreferenser (ffa lagtext och liknande) i löpande
text. Säg att man skriver ”Enligt 54 § URL så gäller […]” — när
markören är i närheten av den texten visas texten till 54 § URL i en
sidopanel. Genom magisk dokumentrelevansranking presenteras också
listor på andra dokument som kanske är relevanta men som inte är med i
källförteckningen.

För att hänvisa till en källa är det enkel drag&drop från
källförteckningen in i dokumentet. Källförteckningen i slutet av
dokumentet genereras naturligtvis automatiskt.

Fler saker kan tänkas. Men det viktiga är att koppla ihop skrivandet
med informationssökandet — automatisk referenshantering är en
uppenbar feature, men fler dyker upp ju mer jag tänker på det
hela. Integration med olika KM-system är en. Juridikanpassad
grammatik/språkkontroll är en annan. Autocomplete för referenser är en
tredje.

Jag tror det finns en stor marknad för ett sådant här verktyg — men
det hela hänger på hur bra rättsinformationstjänst som ligger i botten
för sökningarna. Två affärsidéer kan skönjas — antingen bygger man en
ILLER och lanserar den under eget namn, och träffar dealar med
rättsinformationsförädlningsföretagen (Infotorg, Thomson,
WoltersKluwer, Westlaw…) om att de ska erbjuda ett ILLER-kompatibelt
gränssnitt — eller så bygger man en anpassningsbar ILLER och säljer
den till rättsinfoföretagen, som brandar den och kopplar den tight
till sina egna databaser, och säljer den genom existerande kanaler.

Den första varianten är svårast men kan ge bäst utdelning (och även om
det bara går halvbra kan man nog bli uppköpt av någon
rättsinfoleverantör som vill få en edge för sina tjänster). För att nå marknader utanför Sverige måste naturligtvis kopplingar med nationella rättsinfortjänster göras. Den andra varianten är enklare, inte minst för
att man slipper arbetet med att arbeta upp egna kanaler för
försäljning och lokalisering.

Men det är inget jag kan göra den närmsta tiden. Ni som jobbar inom rättsinformations/verktygsbranschen – ta idén och spring! Ni får tre års försprång 🙂

Tre snabba

Mer studieflykt:

1: Ska EU förbjuda videobloggare att uttrycka sig utan licens? Enligt
den
här artikeln
är Storbritannien rädda för det. Det verkar vara det
här förslaget
(PDF, mer
info om processen
) det rör sig om; jag har inte läst igenom det, men
vid en snabb skumning ser jag inte riktigt problemet — särskilt skäl
12 i preambeln (”Inga bestämmelser i detta direktiv bör ålägga eller
uppmuntra medlemsstaterna att införa nya licens- eller
tillståndssystem för någon typ av media”) verkar göra det tydligt att
inget nytt licenssystem föreslås. Skäl 13 verkar ge skydd till
privatpersoner (”Tillämpningsområdet […] omfattar alla typer av
ekonomisk verksamhet […] men inte verksamhet utan ekonomiska syften,
som rent privata webbplatser”), men frågan är vad den ställer en tjänst som
bubblare.se — där privatpersoner utan ekonomiska syften kan publicera
klipp, men där tjänsten som sådan är ett kommersiellt företag. Om det
är något som Youtube har visat är det väl hur viktig en sådan
publiceringstjänst är för att göra det möjligt för privatpersoner att
utnyttja sin yttrandefrihet.

2: Hur stor makt har USA (mer specifikt en lokal domstol i Illinois)
över domännamnssystemet på Internet? En Illionois-baserad spammare
stämde Storbritannien-baserade spamlistetillhandahållaren Spamhaus i
sin lokala domstol och vann genom ”default
judgment
” (motsvarande svenska begreppet tredskodom), då
Spamhaus inte dök upp till förhandling eftersom man inte ansåg att
domstolen var behörig att döma i frågan. Spamhaus har av samma
anledning inte för avsikt att betala det absurdt stora skadeståndet
(notera dock att eftersom det var en tredskodom så gjorde domaren
ingen skälighetsbedömning av summan, eller ens en materiell prövning
av målet). Det är alltså i grund och botten en ren forumvalsfråga. Men
domaren funderar nu på att ålägga
ICANN att plocka bort domänadressen spamhaus.com
— ICANN har dock
redan svarat att de inte
kommer lyda
ett sådant eventuellt åläggande. Eftersom ICANN (eller
den aktuella registratorn Tucows) nånstans i slutändan dock måste lyda
amerikansk rätt kan det hela utvecklas till en ödesfråga. Matthew
Price har en bra summering av de juridiska
aspekterna
och Ed Felten en av de mer principiella
aspekterna
.

3. Vad betyder dagens tingsrättsdomar där två personer, mot sina
nekanden, blivit fällda för tillgängliggörande av film
respektive musik, med
tanke på den friande hovrättsdomen för två
veckor sedan? Jag vet inte, men ett tips för den intresserade är att
gå på ADBJ’s seminarium om Brottsutredning och
fildelning
nästa vecka, där frågan kommer analyseras — gratis för medlemmar.

Upphovsrätt, avtalsfrihet och självreglering

På fredag har jag tenta i C4,
och huvudet är fullt av fastighetsrätt. Jag behöver desperat en
studieflyktsursäkt. Så snubblar jag över den
här postningen
på BoingBoing, där Cory Doctorow ondgör sig över
den moderna upphovsrätten så som han ofta gör. Jag tycker det mesta
Cory gör är jättebra, men här skjuter han bredvid målet. Men frågan är
intressant, eftersom den visar på skillnader, likheter och
beröringspunkterna mellan upphovs- och avtalsrätt.

Det gäller alltså en textil
som man inte får använda för att sy föremål som man tänkt sälja. Detta
är iofs rätt märkligt, men det är inte en upphovsrättsfråga, utan en
avtalsrättsfråga.

Första frågan: Kommer upphovsrätten öht in i frågan? Ja, mönstret på
textilen är definitivt ett verk av bild- och/eller brukskonst. Vad
innebär då att mönstret är upphovsrättsskyddat? Ett par olika saker,
men två som är viktiga i den här frågan.

Dels innebär det att upphovsmannen har en ensamrätt att framställa
exemplar av mönstret (URL 2 § 2 st) — exv textilier med mönstret
påtryckt. Ingen annan får, utan upphovsmannens tillstånd, tillverka
likadana textilier, eller något annat öht med mönstret på.

Dels innebär det att upphovsmannen har en ensamrätt att sprida
exemplar av verket (2 § 3 st
4 p
). Det är alltså bara upphovsmannen, eller någon med hans
tillstånd, som får sälja, hyra ut, eller låna ut textilierna.

Detta är självklarheter för alla som tragglat sig igenom en kurs i
immaterialrätt, men en oförstörd människa kanske tänker ”men hur kan
då begagnade skivaffärer, antikvariat, bibliotek och loppmarknader
vara tillåtna — har alla de fått tillstånd från varje upphovsman till
verk som de hanterar exemplar av?”. Nej, de har de vanligtvis inte,
och det behövs heller inte. Det finns nämligen en viktig inskränkning
i upphovsmannens spridningsrätt — denna rätt konsumeras vid en
giltig överlåtelse (19
§
). När upphovsrättsjurister pratar om konsumtionsprincipen är det
detta, och inte nån sorts allmän kommentar till det västerländska
levnadssättet, de avser. Den motsvaras i någon mån av ”The first sale
doctrine
” i amerikansk
upphovsrätt.

Så med detta borde det vara rätt klart att butiken som säljer
textilierna inte har något på fötterna, eller? Textilien är såld med
upphovsmannens samtycke, och då får exemplaret spridas vidare oavsett
vad upphovsmannen tycker, i ursprunglig eller bearbetad form (som
exempelvis en beståndsdel i ett kuddöverdrag, eller vad man nu kan
tänkas vilja göra med det där tyget).¹

Men nästa fråga är: Vad säger avtalet? De flesta av
inskränkningarna i upphovsrätten, konsumtionsprincipen inbegripet, är
nämligen dispositiva — de kan avtalas bort. När den här
textilen säljs ingår det i köpavtalet en klausul som säger, i princip,
”19 § ska inte gälla”. Vill en köpare inte gå med på det står det
honom fritt att inte ingå avtalet — men då får han inte textilierna
heller. Avtalsfrihet in action.

Men om detta är möjligt, varför säljs inte alla skivor, böcker och
filmer under avtal som förbjuder spridning? Det vore väl en bra
grej för upphovsrättsinnehavarna om det inte gick att köpa exemplar av
deras verk begagnat — det tjänar ju de inga pengar på?

Det finns ett antal olika anledningar som delvis är sammanflätade,
men vi kan ta några: Möjligheten till återförsäljning är redan inbakat
i priset. Kunder skulle inte acceptera sådana avtalsvillkor. Det
skulle inte vara praktiskt att i den typiska köpsituationen i en
bokhandel eller skivaffär, ställa upp och inträda i ett sådant
avtal. Framförallt skulle ett sådant avtalsvillkor, som för en
konsument är både oväntat och betyngande, kanske inte ens vara
tillåtet (det skulle förmodligen ses som oskäligt enligt AVLK 3 § och kanske tillochmed
enligt AvtL 36 §).

Är något av det här tillämpligt i vårt fall? Tja, kanske. Men är det
upphovsrättsligt relevant? Nej — och ja.

Cory skriver ”Ever wonder why your butcher, the kid who sewed your
shoes, or the woman who picked your fruit can’t get the same kind of
deal?” — men poängen med avtalsfrihet är att slaktaren,
skotillverkaren² eller fruktplockerskan kan
ställa upp vilka villkor de vill för att ingå ett köpavtal med dig.

I vissa sammanhang – framförallt när vi vill skydda en svagare part,
som en konsument – görs inskränkningar i denna avtalsfrihet, men i
vårt exempel finns det ingen skillnad i det här avseendet mellan
fruktplockerskan och textilförsäljaren.

Förutom den lilla detaljen att om du inte gillar fruktplockerskans
avtalsvillkor kan du köpa likvärdig frukt från någon annan. Om du inte
gillar textilförsäljarens villkor finns det ingen annan du kan köpa en
likvärdig textil av — han har ensamrätt på att tillverka tyger (och
annat) med mönstet på.

Men i en värld med långt gången avtalsfrihet — behöver
textilförsäjaren denna ensamrätt? Det finns, i de flesta branscher som
hanterar upphovsrättsskyddade verk, ett omfattande och komplext
avtalsramverk som reglerar vad de ingående tillverkarna,
återförsäljarna och andra spelarna får och inte får göra. I en värld utan upphovsrätt kan vår
textiltillverkare exempelvis skriva avtal med de tygbutiker han
säljer genom, och därigenom ålägger tygbutikerna att inte sälja några andra
textilier med samma mönster. Är hans verk tillräckligt intressant
kommer butikerna gå med på ett sådant avtal. Man skulle kunna tänka
sig att branschorganisationer, typ Sveriges tyghandlares förbund,
kommer överens om att alla medlemmar ska se till att bara sälja
exemplar som är framställda av den som också gjorde mönstret. Om
dagens upphovsrätt verkligen främjar skapande av verk, kommer inte
marknadsmekanismer att se till att sådana överenskomelser ingås?

Eller för att ta ett annat exempel mer närliggande traditionell
upphovsrätt — behövs en upphovsrätt för film? När filmen skapas kan
alla medverkande bindas av avtal som förbjuder dem att sprida vidare
råkopior eller liknande. När filmen distribueras kan alla biografer
bindas av avtal som förbjuder dem att kopiera filmen, och ålägger dem
att se till att biobesökarna inte spelar in
filmen på sina medhavda digitalkameror. När filmen ska släppas på DVD
kan alla butiker, för att få leverans, åläggas att ingå avtal med
slutkunderna om att dessa inte får kopiera filmen hur som
helst. Samma mål som med upphovsrätten har uppnåtts — att alla som
avnjuter verket också betalar för det — men på rena avtalsrättsliga
villkor.

Det kanske låter lite opraktiskt — men det är precis vad som
händer i den digitala distrubitionen. När jag köper något på ITMS
eller Publiken.se kan vi avtala om huruvida, och under vilka
förutsättningar, jag ska få göra egna kopior (dvs en inskräkning i
privatkopieringsinskränkningen). Om det bara görs
någorlunda balanserat och tydligt kommer ett sådant avtalsvillkor att
vara giltigt.

Det låter lite långsökt att ersätta all upphovsrätt med avtalskonstruktioner,
men det finns två ytterligare punkter som talar för. Den första punkten är att det inte är någon stor förändring: Upphovsrättsområdet är redan idag väldigt reglerat av avtal — dessa
binder i stort sätt alla spelare förutom slutkonsumenterna. Avtalskomplexet är byggt ovanpå upphovsrätten, men om denna avlägsnas, kommer det ramla ihop som ett korthus? Jag tror mer på att det blir som när en skicklig kypare/trollkarl rycker undan
bordsduken utan att dukningen följer med.

Den andra punkten: En självreglerad branschkonstruerad ”upphovsrätt” skulle kunna vara mycket mer flexibelt och lättrörlig jämfört med dagens ganska långsamma, oändligt komplicerade
särreglerade upphovsrätt. Denna smidighet, som exempelvis kommer manifesteras i ganska olika avtalsstrukturer i olika branscher och för olika verkstyper, gör att avtalsrättlig approach har bättre
förutsättningar att klara de utmaningar som upphovsrätten idag står inför – inte minst legitimitetsfrågan.

Jag tror inte heller att det är otänkbart att rättsinnehavarna
inser detta och börjar agera efter det. Anne Sweeny,
medstyrelseordförande(?) på Disney, verkar ha kommit nära denna insikt
med sitt uttalande om att piratkopiering
är en affärsmodell
— citat från intervjun: ”We we don’t like the
model but we realise it’s competitive enough to make it a major
competitor going forward”. Det markerar ett skifte i synen på
piratkopiering, och ändrar det hela från en kamp som den traditionella
upphovsindustrin inte kan vinna, till en konkurrenssituation där de
faktiskt har en hyfsad chans.

1: Man kan tänka sig ett fall där tyget används på ett sådant sätt att
upphovsmannens anseende eller egenart kränks — då är det förbjudet
enligt 3 § 2 st, men det är ganska långsökt i det här fallet.

2: Det är väl dessvärre osannolikt att barnet som syr
skorna också är den som säljer dig skorna.

Fem böcker och en tidning

Den senaste tiden har jag mest legat hemma och vårdat min
förkylning. Idag tillät dock det vackra senhöstvädret inte mer
ihopkurande med varmt honungste, så jag begav mig ut på en
promenad. Lång historia kort: jag hamnade vid Pocketshop och
Presstop och shoppade loss på lite analogmedia. Mina inköp:

Anthony Bourdain: The Nasty Bits
Jag är svag för autobiografier, och Bourdains ”Kitchen Confidential”
är nog en av de roligaste jag läst — en väldigt macho redogörelse för
hans liv som kock med mycket sex, droger och rock n’
roll. Efterföljande reseskildringen ”A cook’s tour” var inte lika
spännande, men det är svårt att inte smittas av den entusiasm för mat
och matlagning som utstrålas. ”The Nasty Bits” är en samling av
kortare artiklar utan något särskilt tema, och verkar så här långt
vara ganska lovande.
Dennis Töllborg: Bli inte blåst – regler eller juridik?
Det sägs ibland att jurister har svårt att förstå teknik, och det är
väldigt sant, men tekniker har — vill jag påstå, efter att ha
diskuterat teknik och juridik med båda grupperna i snart två år nu —
ännu svårare att förstå juridik. Den här boken, skriven av en
professor i rättsvetenskap, verkar vara en bra rekommendation till
personer som vill förstå vad juridik faktiskt är och dess roll i
samhället, tillsammans med en mängd praktiska nedslag i olika
rättsområden, men inte vill lägga 4½ år på en jur.kand….
Malcom Gladwell: Blink – the power of thinking without
thinking
Ganska hypad bok från förra året. Jag har läst halva ”The Tipping
Point” och vill minnas att den var intressant, men av någon anledning
lade jag den ifrån mig och har inte plockat upp den, så helt
oumbärligt intressant kan den inte ha varit. Premissen i den här boken
— ”showing how a snap judgement can be far more effective than a
cautious decision” — tilltalar mig dock.
Johan Norberg / America Vera-Zavala: Ett annat Sverige är
möjligt
Ett liberalt och ett socialistiskt perspektiv på vad som är fel med
Sverige och hur det borde utvecklas. För något år sedan läste jag
Norbergs ”Till världskapitalismens försvar” sida vid sida med Johan
Ehrenbergs ”Socialismen min vän” — det kändes som att det gav mer att
läsa två radikalt olika meningar om samma ämne sida vid sida. Den här
boken är samma idé på betydligt färre (~160) sidor. Jag tror jag vet
vem jag kommer hålla med mest, men ser fram emot att läsa bägge.
Nick Hornby: A long way down
Jag hade helt missat att Hornby kommit ut med något nytt efter ”How to
be good” — en bok som jag läste i ett sträck, men som inte lämnade
några spår efter sig alls. Jag antar att inte heller denna är i ”High
Fidelity”-klass, annars borde jag väl hört något om den. Å andra sidan
— det är Hornby, hur dålig kan den vara?
Denimzine #11
Jag har, jämfört med dagarna då jag gav ut fanzinet ”Krama Varandra”
eller rattade sajten ”The Swedish Punk/HC Archive”, inte så bra koll
längre. Jag har prenumerat på Close-Up sedan länge för att åtminstone
ha lite koll på vad som händer i de hårdare musiklägren, men deras
punk/HC-bevakning är ganska tunn. Denimzine börjar kännas som en
tidning som kompletterar på det området. Jag har köpt de senaste
numren när jag ramlat förbi en välsorterad tidningsaffär och blir
ständigt imponerad över den (även om språket är lite charmigt stolpigt
på sina ställen). Det blir nog en prenumeration på den här också.

Resultatet av upphovsrättsseminariet

Från dagens IRI/IFIM-seminarium på temat ”Upphovsrätt och fildelning – behövs de tekniska skyddsåtgärderna i den utformning de fått?” — här är mina slides och mitt föreläsningsmanus.

Notera att föreläsningsmanuset är oslipat och väldigt tunt på sina ställen — det var främst till för att jag inte skulle glömma bort saker eller inte få bra formuleringar, och därför kändes det inte nödvändigt att skriva ut precis allt. Ta det med en nypa salt och använd det inte för något viktigt.

Föreläsningsmanuset är en nerbantad version av ett mycket ambitiösare PM som jag började skriva i samband med förberedelserna. Nu när jag måste börja fokusera mer på studierna igen kommer jag inte hinna färdigställa det — finns det någon juridikkunnig med intresse för frågan (och någorlunda kompatibla åsikter) som vill samarbeta för att få klart det? Jag tror det vore bra med en svensk juridisk kritisk analys av ämnet. Maila mig!

Uppdatering: Här är Juridicums rapport från händelsen.

Dagens äventyr

Jag delar upp blogginlägget om dagens seminarium i två delar, en
saklig och en mer dagbokssvamlande personlig sak. Det här är det
senare. Det andra (med länkar till PP-presentation och ungefärligt
manus, kommer senare).

Idag var alltså dagen D för det seminarium om upphovsrätt, fildelning
och tekniska skyddsåtgärder där jag deltog med ett av två inledande
anföranden. Det är ingen underdrift att säga att jag har varit nervös
inför det här tillfället — att som akademiskt omeriterad göra ett
inlägg i ett brännhett juridiskt ämne, dessutom med åsikter som inte
är helt jättepoppis i de aktuella kretsarna, kräver att man har
någorlunda torrt på fötterna. Det håller liksom inte med ett
slentrianmässigt ”Äh vadå $kivbolagen ba suger ut artisterna ändå
juh!”.

Så jag har förberett mig som en tokig de senaste veckorna. Jag har
läst och tänkt och läst och skrivit. Egentligen tror jag att min
ansats hade passat mer för ett examensarbete än ett 40-minuters
muntligt anförande, och att det hade varit bättre att lägga mer tid på
att putsa själva framförandet. Även presentationen borde ha avgränsats
— framförallt sektionerna om problem orsakade av juridiskt skydd för
tekniska skyddsåtgärder och konflikter med närliggande rättsområden
blev för rushade.

Framförandet gick ok, även om jag stakade mig och tittade ner i
papprena lite väl mycket. När jag föreläser brukar jag ofta prata
ganska fritt utan stöd av papper, vilket ger ett mer levande
framförande, men jag brukar alltid glömma nån viktig punkt och ibland
får jag inte riktigt till formuleringarna. Här kändes det viktigt att
inte göra några sådana misstag.

Powerpointpresentationen i sig är jag ganska nöjd med. Den var en
komplettering, inte en summering, av det jag sade och gjorde det
möjligt att trycka ut mer information per tidsenhet. Det är förstås
svårt att veta om resultatet blev begripligt för åhörarna.

Den efterföljande debatten var intressant, och även om jag fick några
mothugg kändes det som att de flesta av mina bärande argument klarade
sig oskadda.

Jag blev nöjd med mina helt oplanerade slutord. Jag spann vidare på
min meddebattants tema om moral, och andemeningen var ungefär att om
vi vill att upphovsmännen ska få betalt för värdet de skapar även i
framtiden så måste vi odla den idén om att betala för åtnjutande av
verk är en framförallt moralisk skyldighet. En lösning med bara
en piska bestående av teknik och juridik har inte en chans. Den väg
som vi är inne på idag, där upphovsrätten ses som en klubba som
multinationella bolag dänger i huvudet på resurslösa ungdomar, är inte
rätt väg.

(Det jag hade i bakhuvudet, men inte utvecklade, var historien om
förseningsavgiften på det israeliska dagiset från det första kapitlet
av Freakonomics — läs ett utdrag
här
. Det är en kort berättelse om incitament som jag tycker
illustrerar ett mycket större hot mot upphovsmäns möjligheter att leva
på sitt arbete än fildelning.)

Så, ungefär så var min dag. Imorgon ska jag börja fokusera ordentligt
på studierna igen.