Mikroformatsfestival

Jag har länge varit sugen på att göra något smart med mikroformat. Jag håller för närvarande på att göra om IRIs webbplats, och där har vi en hel del uppgifter som lämpar sig för mikroformatsuppmärkning — kontaktuppgifter (hCard), kalendarium (hCalendar) och nyheter (hAtom), till exempel.

Ett designmål med IRIs webplats är att det ska vara statiska sidor — vi har inget CMS och min efterträdare måste kunna underhålla webplatsen i frontpage eller notepad. Det gör att traditionella metoder för att skapa RSS/Atom-flöden och iCalendar-feeds inte riktigt funkar. Ingenting ligger i en databas från vilken vi kan dra ut samma innehåll i flera olika versioner.

Men om de statiska sidorna är mikroformatsuppmärkta skulle jag kunna skriva ett script som tar en HTML-sida med hCalendar-data och spottar ut en iCalendar-feed, klar att inkludera i Apple iCal eller Google Calendar. Samma med nyhetssidan och valfri flödesläsare.

Det stora problemet är bara att göra det i den tekniska miljö vi har — classic ASP. Att parsa HTML med strängoperationer i VBscript känns inte så upphetsande, så helst vill jag använda mshtml. Tyvärr hittar jag ingen dokumentation om hur man kan använda MSHTML från Activescripting-världen med allt vad det innebär av Dispatchinterface och sen bindning — jag hittar inte ens rätt CLSID. doc = CreateObject("mshtml.HTMLDocument2") funkar inte, iallafall. Det finns en hel del dokumentation om hur man gör det utifrån en webbrowser control, men ett sådant objekt verkar inte gå att instansiera från serversidan. Hmm. Vid närmare efterforskningar verkar mshtml inte supportas på serversidan överhuvudtaget.

Kanske att jag ska fixa det med ett pythonscript på min egen server som använder Almost Universal Microformats Parser istället, bara för att få något som funkar?

3 svar på ”Mikroformatsfestival”

  1. Peter: Mycket intressant! Embedded RDF verkar dock (tack vare RDF-användandet?) vara mer komplicerat. Bygger det inte också på att all metadata man vill uttrycka har standardiserade RDF-relationer? Eller annorlunda uttryckt, finns det ett entydigt sätt att uttrycka vCard, iCalendar och Atom i Embedded RDF?

  2. Jag tror att det är upp till en eRDF parser att plocka ut sakerna på rätt sätt. Precis som microformats.org kan eRDF utformas på lite olika sätt, de har ju samma problem i det att man försöker trycka in metadata i ett existerande sammanhang. Vad jag dock gillar är att man som parsertillverkare i varjefall kan titta på ett namespace för att se om mikroformat finns angivna i sidan.

    För microformats.org vet man inte riktigt. Någon kan ju ha använt liknande klassnamn (t ex ”vcard”) utan att använda mikroformat. Det blir än mer komplicerat om man blandar olika mikroformat som delar klassnamn för vissa egenskaper.

    Nåja, allt löser sig om man använder XHTML 2 och dess betydligt snyggare sätt att inkludera RDF med RDF/a. Se mer på:
    http://www.w3.org/TR/xhtml2/mod-metaAttributes.html#sec_23.2.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.