Nätverksneutralitet

En debatt som förts med växande intensitet det senaste halvåret är den om nätverksneutralitet — enkelt uttryckt, ska infrastrukturleverantörer få prioritera eller diskriminera datatrafik från olika tjänsteleverantörer (eller olika protokoll, eller andra kriterier) allt efter eget huvud, eller ska staten reglera området och sätta ramar för hur näten hanteras?

Även om det i grunden är en fråga om statlig inblandning eller företagsfrihet (och därmed har en komplex ekonomisk/juridisk karaktär) är den faktiska nätverkstekniken viktig. Det är talande att många mycket tekniskt insatta personer, som vanligtvis tenderar att vara skeptiska till statlig inblandning, är för nätverksneutralitetslagstiftning (från ett immaterialrättsperspektiv är Lessigs liknelse mellan Fair use och nätverksneutralitet också intressant).

Därför är det bra att Ed Felten (igen!) samlat sina bloggpostningar i ämnet från det senaste halvåret i ett tiosidigt, relativt lättläst paper som inte tar ställning i den politiska frågan (åtminstone inte direkt) utan bara reder ut vad nätverkspriotering/diskriminering innebär och vad det kan få för effekter i olika sammanhang. Om rätt personer läser det kanske vi slipper höra någon svensk politiker stå i riksdagen och förklara att Internet, det är en serie tuber.