Lagen.nu 2.0 – vägkarta

Det här ämnar jag göra med lagen.nu 2.0:

 • Rättskällor: Flera rättskällor (förutom SFS även förarbeten, rättsfall, vissa nämnd/myndighetsbeslut (ARN, JO), EG-direktiv, EG-domstolsdomar)
 • Annotering: Göra rättskällorna kommenterbara och även bygga en generell jurist-wiki
 • Koppling: Koppla ihop rättskällor och wikiartiklar med varandra semi-automatiskt (en generaliserad version av dagens länkar till rättsfall och lagändringar under kommentarerna)

Det här skulle vara nice-to-haves:

 • Inkorporering av doktrin
 • Rättsfall i litteraturen

Det finns också några saker jag inte kommer göra:

 • Allt som kräver manuell interaktion med myndigheter eller andra — lagen.nu måste kunna köra och uppdateras i princip obevakat, som det gjort det senaste året.

Använder du lagen.nu? Vad skulle du vilja ha ut av en rättsinformationstjänst?

6 svar på “Lagen.nu 2.0 – vägkarta”

 1. Underbart, jag gillar allt med lagen.nu, typsnitte, hur lättläst den är, design, upplägget, rubbet. Ser fram emot mera 🙂

 2. Jag använder lagen.nu praktiskt taget varje dag både för egen del och när jag svarar på frågor på Jureka.
  Lagen.nu är toppen på alla sätt.
  Det är också så skönt att slippa köpa lagbok.

 3. Skapa gärna en ordlista på facktermerna inom lagen. Hade varit väldigt bra. (men även mkt jobb =) ) Annars en riktigt bra sida!

 4. Damir här finns en användbar ordlista
  http://www.dom.se/Publikationer/Ordlista/Ordlista.pdf

  Vad gäller ett lexikon, än så länga för orden mellan A – TILL
  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

  RATIHABERA
  © Svenska Akademien, uppdaterad:2006-03- 7
  [Webbversionen är inte slutkorrigerad.]
  SPALT: [R403] [red. avslutad år 1956]

  ——————————————————————————–

  UTTAL: rti1hbe4r l. 01~, i Sveal. äv. -e3r2,
  ORDKLASS: v.
  -ade.
  AVLEDNING: vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr RATIHABITlON.

  ETYMOLOGI: [jfr t. ratihabieren, eng. ratihahit- av mlat. ratihabere (möjl. närmast utgående från det i senlat. anträffade verbalsubstantivet ratihabitio; se RATIHABITION), av lat. ratus, bestämd, giltig (se RATE sbst.2), o. habere, ha, håla (jfr HABIL samt HAVA); jfr lat. ratum habere, bekräfta, godkänna]]

  1)
  BRUK: (†)

  BETYDELSE: == RATIFICERA b.

  GUSTAF II ADOLF 479 1617.

  2)
  BRUK: jur.
  i efterhand godkänna (ngt som utan dylikt godkännande icke är rättsligt giltigt, t. ex. utfästelse gjord av person utan fullmakt).
  BJÖRLING CivR 186 (1908).
  Försäljning af egendom, tillhörig en frånvarande, som icke lämnat säljaren fullmakt, kommer att gälla, när den frånvarande ratibaberar .. försäljningen. 2NF 1915.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.