Cachning och throttling för webspindlar i python

Om du inte ägnar dig åt att programmera webspindlar i Python är dagens post förmodligen inte av så stort intresse.

Men: Jag har ägnat långfredagen åt att bland annat putsa på några utökningar till urllib2. För länge sedan skrev jag något i stil med att
urllib2 var alldeles för komplext, men jag lutar nu åt att det ”bara” är underdokumenterat.

Jag behövde ett sätt att från ett pythonprogram hämta websidor utan att hämta samma sida två gånger i onödan. Jag ville dessutom att förfrågningarna inte skulle ske allt för tätt inpå varandra — jag ville med andra ord ha en cache och en throttling-mekanism. Det visar sig att urllib2’s modell med kedjade handlers som anropas efter varandra lät mig göra det hela på ett mycket smidigt sätt.

Här är resultatet: StandaloneRobot.py. Testkoden i slutet förklarar hur det funkar; en anropare kan observera hur cache/throttling har använts genom att titta efter x-cache och x-throttling-headers i resultatet.

Lagringsmekanismen för cachen är inte den smartaste, men den funkar. Den implementerar inte en ”riktig” cache såsom en sådan ska funka enligt HTTP/1.1, utan har en GET-förfrågan till en viss URL skickats så får alla efterföljande förfrågningar till samma URL det cacheade svaret — tills man raderar cachen.