Ett svar på ”PM om juridiska aspekter på robots.txt”

  1. Hej,

    jag läste med intresse din PM om juridiska aspekter på robots.txt. Det är visserligen så att Domstolsverket inte kan åberopa upphovsrätt till domarna, enligt 9 URL, men frågan är om inte verket kan åberopa katalogskydd enligt 49 § URL. Jag har för mig att jag skrev något om detta i min uppsats, om du intresserad.

    Hälsningar
    Markus Holm

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.