Om JK’s beslut om HD-domaren

Nicklas Lundblad uppmärksammar den debatt som förts mellan Madeleine Leijonhufvud och JK Göran Lambertz gällande huruvida JK var skyldig att låta ärendet om huruvida det sexköpande justitierådet skulle få kvarstå i tjänst gå vidare till HD eller inte. Av lagtexten att döma (relevanta avsnitt är RF 11:5 och framförallt RF 12:8 2 st.) framgår det inte att JK hade en skyldighet att föra ärendet vidare till HD, men däremot en möjlighet. Om man läser vad Leijonhufvud skrivit i själva debattartikeln menar hon att JK’s agerande ”klart strider mot intentionerna bakom RF” — ett påstående som Lambertz i sin replik uttryckligen inte allvarligt invänder mot. Rubriken och ingressen till Leijonhufvuds artikel (som väl är skrivna av DN’s redaktör?) säger däremot att agerandet ”strider mot grundlagen” — vilket inte alls är samma sak som att det strider mot intentionerna bakom densamma.