PM om konsumenträtt

Som en del i rättsteknikkursen skrev jag en PM om konsumenträtt och hur man får reklamera felaktiga varor. Den fick 19 av 20 poäng, så helt tokig kan den inte ha varit. Den tar framförallt upp den intressanta frågeställningen vilka krav en konsument kan ställa på en försäljare gällande förlorat arbete vid en hårddiskkrash. Personligen tycker jag väl att den som varit dum nog att inte ta sin backup på allvar får lida, men vet inte om det är det bästa att säga till en presumtiv klient.

Här är
PM’en (i PDF-format).