Föräldralösa verk

En av de mest kontraproduktiva aspekterna på dagens upphovsrätt är det
faktum att den gäller även när upphovsmannen eller dennes efterlevande
inte har ett kommersiellt intresse av verket längre. En närliggande
situation är den när ingen längre vet vem som innehar upphovsrätten
till ett verk.

Ett amerikanskt exempel som diskuterats mycket på senare är den
klassiska dokumentärfilen ”Eyes on the
prize”
, om den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Eftersom
dokumentären innehåller ett stort antal klipp, som har olika
upphovsmän, måste överenskommelser träffas med samtliga
upphovsrättsinnehavare. När filmen först gjordes, licensierades detta
material, men då dessa licenser har upphört att gälla, har det under
de senaste tio åren varit omöjligt att framställa nya exemplar av
filmen.

Med tanke på att värdet av ”Eyes on the prize” är dess berättelse om
medborgarrättsrörelsen, och att de upphovsrättsskyddade klippen som
används understödjer berättelsen, fungerar här upphovsrätten — vars
existensberättigande består i att den ska stimulera produktionen av
nya verk — som en hämsko. För att inte nämna de uppenbara
demokratiproblemen med att allt mer av vår gemensamma kultur blir
inlåst genom upphovsrättigheter.

I Sverige har vi exemplet med filmen ”Trolltyg i tomteskogen” som vi
som var barn i början på åttiotalet minns. SVT skulle gärna visa den
här filmen i repris, men får inte — för att upphovsrättsinnehavarna
inte går att hitta
.

Ett förfarande med registrering och förnyande av upphovsrätter skulle
undanröja många sådana här problem. USA’s Copyright Office har begärt in kommentarer
kring vad som borde göras med så kallade ”Orphan Works”
— verk vars upphovsrättsinnehavare inte längre går att finna, eller
som inte har ett kommersiellt intresse av dem längre.

Ett antal tunga
namn
har kommit med kommentarer, och det känns som utvecklingen på
det här området är på väg åt rätt håll. Eftersom det mesta inom
amerikansk immaterialrätt kommer hit i en eller annan form kan vi bara
hoppas på att även sådan här positiv utveckling sprider sig också.